×
396540

หุ้นการบินไทยบวก 10.65% รับข่าวศาลล้มละลายสั่งฟื้นฟูกิจการจาก 4 ปัจจัย

14.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (14 กันยายน) ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พบว่าหลังการเปิดตลาดช่วงเช้า ราคา THAI หรือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจุบันมีจุดสูงสุดอยู่ที่ 3.74 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้น 10.65% จากการเปิดตลาดช่วงเช้าวันนี้ (3.38 บาทต่อหุ้น) โดยปัจจุบัน (เวลา 12.25 น.) ราคาหุ้นอยู่ที่ 3.60 บาทต่อหุ้น (+6.51% จากการเปิดตลาดเช้านี้) 

 

ทั้งนี้ราคาหุ้น THAI ขยับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่เวลา 11.00 น. โดยคาดว่านักลงทุนในตลาดรับรู้จากข่าวที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ผู้ร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด และ 6 รายชื่อนี้เป็นผู้ทำแผนการฟื้นฟูกิจการ ได้แก่

 

พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 

บุญทักษ์ หวังเจริญ

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดสำคัญในคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง (คดีหมายเลขดำที่ ฟฟ 10/2563) ระหว่าง THAI มีเจ้าหนี้ยื่นคัดค้าน 16 รายซึ่งขอให้ศาลยกคำร้องขอการฟื้นฟูกิจการ และคัดค้านผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการที่ลูกหนี้ผู้ร้องขอเสนอ ทั้งนี้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้คัดค้าน 5 7 9 และ 16 ถอนคำคัดค้าน

 

ทั้งนี้ศาลตัดสินให้ THAI ฟื้นฟูกิจการโดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่

 

THAI มีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ โดยสินทรัพย์ของลูกหนี้บางรายการไม่ได้เป็นสินทรัพย์มีมูลค่าที่สามารถยึดหรือบังคับชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายได้ รวมถึง THAI ยังมีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระ แต่ไม่สามารถชำระได้

 

ศาลพิจารณาแล้วว่าโครงสร้างธุรกิจของลูกหนี้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และจำเป็นต่อระบบการคมนาคมและขนส่งทางอากาศ โดยมองว่า THAI มีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ ดังนั้นปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นเกิดจากปัจจัยภายนอกทั้งสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมและผลกระทบจากโควิด-19 ถ้า THAI ไม่ได้ฟื้นฟูกิจการจะส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันลูกหนี้มีการเจรจาประนอมหนี้และได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศ

 

THAI ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโดยสุจริต และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/3 และได้ความจริงครบถ้วนตามมาตรา 90/10

 

ศาลรับบุคคลที่ THAI เสนอเป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ (พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/17) โดยเจ้าหนี้ผู้คัดค้านในคดีไม่ได้นำสืบพยานหรือหลักฐานอื่นเพื่อคัดค้าน และไม่ได้เสนอบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ทำแผน ขณะเดียวกันไม่มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าผู้ทำแผนที่ THAI เสนอขาดคุณสมบัติหรือไม่ควรเป็นผู้ทำแผน 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories