×

การบินไทยตั้ง ‘พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน’ อดีต ผบ.ทอ. เป็นประธานบอร์ด

โดย THE STANDARD TEAM
18.01.2020
  • LOADING...

ภายหลัง เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ยื่นลาออกจากการบินไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ล่าสุดมีการแจ้งว่า ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง

 

  1. พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ
  2. พล.อ.อ. ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล เป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ
  3. จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

 

การแต่งตั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ปัจจุบันอายุ 62 ปี จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 25 หลักสูตรศิษย์การบิน รุ่นที่ 72 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 37 หลักสูตร Overseas Joint Warfare (Australia) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 หลักสูตร Asia-Pacific Center for Security Studies, Hawaii (USA) หลักสูตร Logistics Technology for Executives at Institute for Defense & Business, University of North Calolina (USA) และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 (วนพ. 12)

 

เคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการ, เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ, รองเสนาธิการทหารอากาศ, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กิจการพิเศษ, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ยุทธบริการ และผู้บัญชาการทหารอากาศ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และรักษาการประธานกรรมการ บริษัทการบินไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัทการบินไทย

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising