×

การบินไทยตั้ง ‘ชาญศิลป์ ตรีนุชกร’ ขึ้นเป็นรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ แทน จักรกฤศฏิ์ ที่ลาออก

โดย THE STANDARD TEAM
01.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (1 กรกฎาคม) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งพิเศษ ที่ 13/2563 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล โดยยังคงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 2 ของบริษัทฯ

และแต่งตั้ง ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising