×

SCG Logistics

SCG Logistics
18 มิถุนายน 2019

เอสซีจี โลจิสติกส์ ขยายแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ช่วย SMEs พร้อมลุยตลาดจีนและอาเซียน

ไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้ข้อมูลว่า การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขยายตัว 12% ในปีที่ผ่านมา ทำให้บริการบริหารคลังสินค้าหรือ Fulfillment มีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่บริการจัดเก็บ บรรจุหีบห่อ และจัดส่งสินค้า เอสซีจี โลจิสติกส์ จึงนำเทคโนโลย...