×

ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ พลังงานนิวเคลียร์กู้โลก?

25.04.2024
  • LOADING...

ดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งโลก โดยเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน ทำให้เกิดแนวคิดสร้างดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ (Artificial Sun) เพราะหากสำเร็จจะให้พลังงานบริสุทธิ์และเป็นพลังงานทางหลักในอนาคต ซึ่งในปีนี้มีข่าวความคืบหน้าของดวงอาทิตย์ประดิษฐ์จากหลายประเทศที่ทุบสถิติในการพัฒนานิวเคลียร์ฟิวชัน โดยเฉพาะในอังกฤษสามารถใช้ไฟฟ้าหล่อเลี้ยงครัวเรือนได้ประมาณ 12,000 ครัวเรือน เป็นเวลา 5 วินาที คำถามคือดวงอาทิตย์ประดิษฐ์กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือไม่ และประเทศไทยจะเตรียมรับมืออย่างไรใน Supply Chain นี้

 

เคน นครินทร์ และ ดร.จิรวัฒน์ พูดคุยกับ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ติดตามชมได้ใน Secret Science เอพิโสดนี้ 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising