×

On This Day

Alfred Bernhard Nobel
21 ตุลาคม 2023

21 ตุลาคม 1833 – วันเกิด อัลเฟรด โนเบล นักเคมีและผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบลชาวสวีเดน

อัลเฟรด เบิร์นฮาร์ด โนเบล (Alfred Bernhard Nobel) นักเคมี วิศวกร นักประดิษฐ์ นักธุรกิจ และผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ชาวสวีเดน เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 1833 โดยเป็นที่รู้จักจากการสร้างไดนาไมต์และมอบมรดกของเขาให้กับการก่อตั้งรางวัลโนเบล    นอกจากนี้ เขายังมีส่วนสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์หลายประการ โดยได้รับสิทธิบัตร 355 ฉบับในช...
20 ตุลาคม 2548 – องค์การยูเนสโกมีมติยกย่อง 'พุทธทาสภิกขุ' เป็นบุคคลสำคัญของโลก
20 ตุลาคม 2023

20 ตุลาคม 2548 – องค์การยูเนสโกมีมติยกย่อง ‘พุทธทาสภิกขุ’ เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ได้มีมติให้ประกาศยกย่อง พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ เป็นบุคคลสำคัญของโลก    มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ได้ผลักดันให้เสนอชื่อพุทธทาสภิกขุต...
19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย
19 ตุลาคม 2023

19 ตุลาคม – วันเทคโนโลยีของไทย

วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี เป็น ‘วันเทคโนโลยีของไทย’ ซึ่งเป็นอีกวันสำคัญ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จะจัดงานและกิจกรรมเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น ‘พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย’ พร้อมทั้ง...
On this day
18 ตุลาคม 2023

18 ตุลาคม 1867 – สหรัฐฯ เข้าครอบครองดินแดนอลาสก้าหลังซื้อจากรัสเซีย

ดินแดนอลาสก้าอยู่ในการครอบครองของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 1867 ภายหลังวุฒิสภาสหรัฐฯ ให้สัตยาบันรับรองในข้อตกลงซื้อขายดินแดนจากรัสเซีย ในช่วงหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองอเมริกัน โดย วิลเลียม ซีวาร์ด (William Seward) รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ขณะนั้น ได้เข้าเจรจาซื้อดินแดนอลาสก้ากับรัฐบาลรัสเซีย และตกลงทำสนธิสัญญาซื้อขายด้วยราคา ...
17 ตุลาคม
17 ตุลาคม 2023

17 ตุลาคม – วันตำรวจ

วันตำรวจ เดิมตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2458 เป็นวันประกาศรวม ‘กรมพลตระเวน’ กับ ‘กรมตำรวจภูธร’ เป็นกรมเดียวกัน และเรียกว่า ‘กรมตำรวจ’ จึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจ    ต่อมาในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงวันตำรวจเป็นวันที่ 17 ตุลาคม โดยยึดตามวันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห...
16 ตุลาคม 2023

16 ตุลาคม 2563 – ตำรวจฉีดน้ำสลายการชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรที่แยกปทุมวัน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ‘คณะราษฎร 2563’ ประกาศนัดชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ ก่อนจะเปลี่ยนสถานที่ปักหลักเป็นแยกปทุมวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังเข้ม ภายใต้ข้อเรียกร้อง 3 ข้อของกลุ่มผู้ชุมนุม    การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนกระทั่งเวลา 18.40 น. มีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เริ่มปฏิบ...
15 ตุลาคม 2023

15 ตุลาคม – วันไม้เท้าขาวสากล

ทุกวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันไม้เท้าสากล (White Cane Safety Day) เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมโลกตระหนักและส่งเสริมศักยภาพของผู้พิการทางสายตา โดยมีไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของผู้พิการทางสายตาทั่วโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นำไปสู่การแสดงออกถึง ‘อิสรภาพ’ สำหรับผู้พิการทางสายตาทุกคน   แม้จะได้ชื่อว่าเป็นวันไม้เท้าขาว แต่ในความเป็นจร...
14 ตุลาคม 2023

14 ตุลาคม 2516 – ครบรอบ 50 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลา

เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเกิดขึ้นในปี 2516 เมื่อนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได้ร่วมกับประชาชนจำนวนนับแสนคน ชุมนุมโดยสันติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกร้องให้รัฐบาล จอมพล ถนอม กิตติขจร, จอมพล ประภาส จารุเสถียร และ พ.อ. ณรงค์ กิตติขจร ปล่อยนักโทษการเมือง 13 คนที่ถูกจับกุมฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่ถูกแจ้งข้อหากบฏและมี...
รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต
13 ตุลาคม 2023

13 ตุลาคม 2559 – รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต

ประกาศ   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศัก...
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
12 ตุลาคม 2023

12 ตุลาคม 1492 – คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ค้นพบอเมริกา

ในยุคที่คนทั่วไปปักใจเชื่อว่าโลกแบน ด้วยความเชื่อนี้...เรือทุกลำมุ่งไปยังทิศตะวันออก แต่ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เกิดมาพร้อมความเชื่อที่ว่า ‘โลกกลม’ และเราสามารถเดินทางไปยังอินเดียและจีนได้โดยเดินเรือไปทิศตะวันตก ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก   โคลัมบัสเสนอแนวคิดนี้ให้กับกษัตริย์แห่งโปรตุเกส แต่ไม่มีใครเชื่อ จนในที่สุดกษัตริย์แห่งสเปนทรงให้ความช่วย...

X
Close Advertising