×

On This Day

รัฐธรรมนูญ
3 ตุลาคม 2022

3 ตุลาคม 2482 – แก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนชื่อประเทศจาก ‘สยาม’ เป็น ‘ไทย’

3 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เป็นวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถาวร ฉบับ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นครั้งแรก เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เรียกว่า ‘รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช 2482’ จุดมุ่งหมายก็คือเปลี่ยนชื่อประเทศนั่นเอง    ขณะที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีคือ นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม ...
ชาร์ลส์ ดาร์วิน
2 ตุลาคม 2022

2 ตุลาคม 1836 – ชาร์ลส์ ดาร์วิน สิ้นสุดการเดินเรือสำรวจทางธรรมชาติวิทยานาน 5 ปี

ชาร์ลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาได้เดินทางไปกับเรือสํารวจบีเกิลของรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งเดินทางไปสํารวจและทําแผนที่ของฝั่งของทะเลทวีปอเมริกาใต้   ตลอดการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิลเป็นเวลาเกือบ 5 ปี (27 ธันวาคม ค.ศ. 1831 ถึง 2 ตุลาคม ค.ศ. 1836) ดาร์วินได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากมาย เขาได้แนวความคิดและการวิเคราะห์จากสิ่งท่ีได้พบเห็น รวมทั้งส...
เหมาเจ๋อตุง
1 ตุลาคม 2022

1 ตุลาคม 1949 – เหมาเจ๋อตุง ประกาศก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน

1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 เหมาเจ๋อตุง ผู้นำกองทัพแดงได้ประกาศก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อหน้าฝูงชนหลายแสนคน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน    ย้อนไปช่วง ค.ศ. 1937 จีนรับศึกสองด้าน ทั้งศึกนอกซึ่งมีสงครามกับญี่ปุ่น และศึกในจากการต่อสู้ระหว่างคณะชาติและฝ่ายคอมมิวนิสต์   อย่างไรก็ตาม คณะชาติและฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ร่วมมือกันต่อต้านสู้รบกับญี...
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 ตุลาคม 2022

1 ตุลาคม 2411 – วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้ามงกุฎ เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 เวลาทุ่มเศษ วันนั้นเป็นวันมหาปวารณา รวมพระชนมพรรษา 64 พรรษา...
วันพอดแคสต์นานาชาติ
30 กันยายน 2022

30 กันยายน – วันพอดแคสต์นานาชาติ

แม้จะมาแค่เสียง แต่พอดแคสต์ก็ถือเป็นหนึ่งในสื่อที่มาแรงและทรงพลังมากที่สุดในยุคนี้ จนถึงขนาดที่มีวันพิเศษของตัวเอง และวันนี้คือวันพอดแคสต์นานาชาติ   ข้อมูลจาก Adobe Analytics ระบุว่าปัจจุบันกลุ่มคนฟังพอดแคสต์ที่มีจำนวนมากที่สุดคือคนรุ่นมิลเลนเนียล ซึ่งจำนวน 1 ใน 3 นิยมฟังพอดแคสต์ประมาณ 5 รายการหรือมากกว่านั้นในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้กว่...
วันหัวใจโลก
29 กันยายน 2022

29 กันยายน 2565 – วันหัวใจโลก

วันหัวใจโลกตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ โดยพบว่าประชากรทั่วโลกเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเป็นอันดับ 1 มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ขาดการออกกำลังกาย ความเครียด และพันธุกรรม จะเห็นได้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ...
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
28 กันยายน 2022

28 กันยายน 2549 – เริ่มเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-บางปะกง ในเขตตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยรัฐบาลกำหนดให้เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชีย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกแบบโดย เฮลมุต...
Google
27 กันยายน 2022

27 กันยายน 1998 – วันเกิด Google

2 คู่หูนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด อย่าง แลร์รี เพจ และ เซอร์เกย์ บริน ได้ร่วมกันก่อตั้งและเปิดตัวเสิร์ชเอนจิน Google Search เป็นวันแรกในวันที่ 27 กันยายน 1998   จากโปรเจกต์เล็กๆ ในโรงเก็บรถที่บ้าน สุดท้ายจึงกลายเป็นเสิร์ชเอนจินยอดนิยมอันดับ 1 ของโลก ที่เปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั่วโลกไปตลอดกาล เพราะทุกวันนี้ Google กลายเป็นคลังข้อมูลมหาศ...
19 กันยายน 2022

19 กันยายน 2549 – คมช. รัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร

คืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เกิดการรัฐประหารขึ้นในรอบ 15 ปี โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คมช. ซึ่งมี พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อยึดอำนาจจากรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร    โดยการรัฐประหารครั้งนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น ปราศจากการต่อต้านด้วยอาวุธ หลังปร...
18 กันยายน 2022

18 กันยายน 2505 – ประกาศให้ ‘เขาใหญ่’ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับสมญานามว่าเป็น ‘อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน’ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่า ‘เป็นอุทยานแห่งชาติที่สำคัญของโลก’    โดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจาก ดร.จอร์จ ซี. รูห์เล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุทยานแห่งชาติของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาต...

Close Advertising