×

EEC

12 กันยายน 2017

รู้จัก ‘อีอีซี’ โครงการความหวังเศรษฐกิจไทย 1.5 ล้านล้านบาท ภาคต่อของ ‘อีสเทิร์นซีบอร์ด’ ยุคป๋าเปรม

     เมื่อ 35 ปีที่แล้ว ประเทศไทยผุดโครงการอีเอสบี หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ ‘อีสเทิร์นซีบอร์ด’ ชื่อเต็มๆ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program: ESB) ที่เริ่มขึ้นในแผนพัฒนาฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์      เชื่อว่าหลายคน...
11 กันยายน 2017

นักลงทุนญี่ปุ่น 570 ราย พบ ‘บิ๊กตู่’ ดูงานอีอีซี เผยกังวลโครงการไม่ต่อเนื่อง

     นักลงทุนญี่ปุ่น 570 รายเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดย นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีว่าการเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (เมติ) นำคณะเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล      พลเอกประยุทธ์กล่าวกับคณะนักลงทุนญี่ปุ่น โดยเน้นย้ำให้คณะนักลงทุนมั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศ...

Close Advertising