×

สหภาพรถไฟยื่นขอ รฟท. ไม่รับข้อเสนอกลุ่มซีพี โครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ชะลอแผน EEC

โดย THE STANDARD TEAM
07.03.2019
  • LOADING...

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.) ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD) สมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.) ประชาคมคัดค้านการเช่าที่ดินมักกะสัน ศูนย์ศึกษาพลเมืองภิวัฒน์ สถาบันสังคมประชาธิปไตยและเครือข่ายเพื่อนศิลปิน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทบทวนการประมูลไฮสปีด 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ระยะทาง 220 กิโลเมตร มูลค่าโครงการกว่า 2.24 แสนล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดให้เอกชนเข้าประมูลโครงการในช่วงกลางเดือนมิถุนายน และเริ่มประมูลช่วงปลายปี 2561 เบื้องต้นมีผู้ซื้อซองประมูลจำนวน 31 ราย ต่อมามีผู้ยื่นซองประมูลโครงการเพียง 2 ราย ได้แก่ กิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือกลุ่มซีพีและกิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ ซึ่งสหภาพแรงงานตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสของกระบวนการดังกล่าว

ต่อมาปรากฏว่ากลุ่มซีพีเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่ำสุดในราคากว่า 1.17 แสนล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มบีเอสอาร์ ที่เสนอขอรับอุดหนุนกว่า 1.69 แสนล้านบาท จึงชนะการประมูลไป โดยมีรายละเอียด 3 ส่วน คือ 1. การบริหารรูปแบบโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 2. สัมปทานบริหารแอร์พอร์ตลิงก์ และ 3. สัมปทานการครอบครองพื้นที่มักกะสัน 100 ไร่ และพื้นที่รอบสถานีศรีราชา 25 ไร่ เพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์ 4. รับมอบพื้นที่มักกะสันอีก 50 ไร่ ที่อยู่ติดกับโรงซ่อมบำรุงรถไฟและพื้นที่เวนคืนอื่นๆ ให้กับเอกชนภายใน 5 ปี และ 5. โอกาสในการเดินรถต่อเฟส 2 ช่วงอู่ตะเภา-ตราด

 

สหภาพแรงงานเห็นว่า ปัจจุบันทั้งทางการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. และกลุ่มซีพี ยังไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ โดยกลุ่มซีพีเสนอเงื่อนไข 108 ข้อ ซึ่งไม่ผ่านการพิจารณา 12 ข้อ นั่นคือ การลดสัดส่วนหุ้นของกลุ่มซีพีลงเหลือ 5% การร้องขอให้ขยายเพดานเงินกู้ ขอให้รัฐบาลค้ำประกันให้ รฟท. หากมีปัญหารัฐหาเงินกู้ ขยายสัมปทานโครงการจาก 50 ปี เป็น 99 ปี และคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 4% ขอให้ รฟท. ไม่เดินรถแข่งขันกับเอกชน ขอให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีที่ 1 จากเดิมจะเริ่มอุดหนุนในปีที่ 6 ขอให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยกรณีโครงการที่อู่ตะเภาเกิดความล่าช้า ขอให้จ่ายค่าเช่าที่ดินมักกะสัน ศรีราชา จำนวน 5.2 หมื่นล้านบาท ขอผ่อนชำระโครงการแอร์พอร์ตลิงก์ 11 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3% จากเดิมที่ต้องจ่ายเงินก่อนรับสิทธิเดินรถ ขอให้รัฐบาลการันตีผลตอบแทน 6.75% และขอเปลี่ยนแบบจากทางยกระดับเป็นทางราบ

 

ทางสหภาพแรงงานจึงขอให้ผู้มีหน้าที่ในการเจรจาระมัดระวังการพิจารณาและมีข้อเสนอว่า รฟท. ไม่ควรรับข้อเสนอจากผู้ชนะการประมูล และขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่ต้น และโครงการดังกล่าวยังไม่ผ่านการจัดทำเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA แต่อย่างใด และขอให้รัฐบาลดำเนินโครงการเอง ภายใต้การบริหารจัดการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัทรถไฟฟ้า รฟท. จำกัด นอกจากนี้ยังขอให้ชะลอและทบทวนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในทุกขั้นตอนด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories