×
322117

Aging Society

19 มกราคม 2020

รับเทรนด์ Aging Society ‘คาเฟ่ อเมซอน’ เปิดให้ ‘ผู้สูงวัย’ มาเป็นบาริสต้า

สังคมไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society ซึ่งหมายถึงการมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ที่ผ่านมาหลายแบรนด์เริ่มเปิดรับผู้สูงวัยเข้ามาทำงาน ทั้งเทสโก้ โลตัส, ซีเอ็ดบุ๊ค และโฮมโปร ฯลฯ   ล่าสุด คาเฟ่ อเมซอน เป็นอีกแบรนด์ที่เปิดรับผู้สูงวัยเข้าทำงาน โดยในการเปิดสา...
2 กุมภาพันธ์ 2018

ศศินทร์ จุฬาฯ ชี้การศึกษาไทยไม่เชื่อมโยงแผนเศรษฐกิจ คนรุ่นใหม่เบื่อง่าย ต้องเพิ่มทักษะ พร้อมปรับตัว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท เวิร์กเดย์ เอเชีย แปซิฟิก ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ ‘Engaging Thailand's Future Workforce -HR and Recruitment Trends 2018’ หรือเทรนด์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากรและความท้าทายที่บริษัทต้องพบเจอในปีนี้   ประเด็นสำคัญที่อาจารย์จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเสนอคือ...