×

MQDC เมื่ออสังหาฯ จับมือเมืองไทยประกันชีวิต ปั้นที่พักพร้อมบริการเจาะเทรนด์ Aging-เฮลท์แคร์

08.03.2021
  • LOADING...
MQDC เมื่ออสังหาฯ จับมือเมืองไทยประกันชีวิต ปั้นที่พักพร้อมบริการเจาะเทรนด์ Aging-เฮลท์แคร์

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC กล่าวว่า สังคมสูงวัยเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงไทยที่มีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ถึง 13% จากทั้งประเทศ และยังจะเพิ่มสูงต่อเนื่อง ดังนั้นทางบริษัทจึงต่อยอดพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในชื่อ The Aspen Tree (ดิ แอสเพน ทรี)

 

ทั้งนี้ ดิ แอสเพน ทรี เป็นโครงการที่พักอาศัย (สิทธิ์การเช่า) การบริการด้านสุขภาพ Health & Wellness และกิจกรรมต่างๆ โดยเจาะกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งโครงการนี้จะร่วมกับเบย์เครสต์ โกลบอล โซลูชั่น (Baycrest Global Solutions) องค์กรจากแคนาดาที่มีการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย โดยโครงการนี้จะอยู่ในพื้นที่ The Forestias โครงการเมืองในป่าย่านบางนาที่มีพื้นที่ 398 ไร่ ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคม 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3/66 

 

นอกจากนี้ยังร่วมมือกับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ในด้านความคุ้มครองชีวิตให้แก่ ลูกบ้านในโครงการ 

 

“หัวใจสำคัญของโครงการ ดิ แอสเพน ทรี คือ การคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและทันสมัยครอบคลุมทุกพื้นที่ของโครงการ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้อยู่อาศัย พร้อมการออกแบบให้เป็น Car-free Community โดยรังสรรค์พื้นที่ร่วม 60% ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่สวยงาม เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ประโยชน์พื้นที่สวนส่วนกลางได้อย่างปลอดภัย”

 

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL กล่าวว่า ลูกค้าในโครงการ ดิ แอสเพน ทรี จะได้รับความคุ้มครองสุขภาพ ‘อีลิท เฮลท์’ ถึงอายุ 99 ปี โดยคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง โรคทั่วไป และโรคระบาด รวมทั้งอุบัติเหตุ (คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย) 

 

ในช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการ จะมีความคุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ และเมื่อโครงการแล้วเสร็จและโอนสิทธิ์การเช่าสำเร็จ จะมีความคุ้มครองสูงสุด 40 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ และสามารถใช้บริการของ MTL เช่น MTL Smile Service เมืองไทยสไมล์คลับ ฯลฯ 

 

“ความร่วมมือระหว่างเมืองไทยประกันชีวิต และ ดิ แอสเพน ทรี ในครั้งนี้ เป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของการตอบรับการก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ให้แก่ลูกค้าผู้ที่วางแผนการใช้ชีวิตในระยะยาว” 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories