×

รับเทรนด์ Aging Society ‘คาเฟ่ อเมซอน’ เปิดให้ ‘ผู้สูงวัย’ มาเป็นบาริสต้า

19.01.2020
  • LOADING...

สังคมไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society ซึ่งหมายถึงการมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ที่ผ่านมาหลายแบรนด์เริ่มเปิดรับผู้สูงวัยเข้ามาทำงาน ทั้งเทสโก้ โลตัส, ซีเอ็ดบุ๊ค และโฮมโปร ฯลฯ

 

ล่าสุด คาเฟ่ อเมซอน เป็นอีกแบรนด์ที่เปิดรับผู้สูงวัยเข้าทำงาน โดยในการเปิดสาขา ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นสาขาแรกที่มีบาริสต้าเป็น ‘ผู้สูงอายุ’ 

 

โดยมีการออกแบบอุปกรณ์ภายในร้านให้เหมาะสมกับการทำงานของผู้สูงวัย เช่น การออกแบบความสูงของชั้นวางวัตถุดิบให้เหมาะสมและปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรักษารสชาติให้คงมาตรฐาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ฯลฯ 

 

ร้านนี้เป็นสาขาที่ 7 ที่อยู่ภายใต้โครงการ คาเฟ่ อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาส หรือ Café Amazon for Chance โดยก่อนหน้านี้เป็นการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานให้กับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางการเรียนรู้ให้เป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของคาเฟ่ อเมซอน 

 

สุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ กล่าวว่า มีแผนงานการขยายร้าน Café Amazon for Chance อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสของไทยต่อไป โดยปัจจุบัน คาเฟ่ อเมซอนมีสาขา 3,150  สาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories