×
33635

About Time

10 ตุลาคม 2017

‘แง่งามของความตาย’ สิ่งที่เรียนรู้ได้ผ่านภาพยนตร์ About Time, Up, Departures และ Hachi

     ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนรอบข้าง แต่ใครบ้างอยากเข้าใกล้ ‘ความตาย’ คงไม่มี… ในเมื่อหลีกหนีอย่างไรก็ไม่พ้น หรือหนทางที่แท้คือมองหาแง่งามจากเรื่องราวความตาย ถ้าเชื่อว่า ‘ดูหนังดูละครแล้วให้ย้อนมองดูชีวิต’ โลกภาพยนตร์เองก็น่าจะเป็นอีกหนึ่ง ‘บทเรียน’ ที่ทำให้เราได้มองเห็น ‘แง่งามของความตาย’ ได้อย่างแยบยลและไม่มีรสขมจนเกินไป… ...
5 มิถุนายน 2017

คุยกับครอบครัว ‘พูนพิริยะ’ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นผู้กำกับร้อยล้านและนางเอกรางวัลสุพรรณหงส์

     ถ้าใครชอบดูหนังที่มีพล็อตหรือฉากหลังเกี่ยวกับคนในครอบครัวอย่าง About Time, The Royal Tenenbaums, Always: Sunset on Third Street, Like Father, Like Son หรือแม้แต่ครอบครัว The Simpsons เชื่อเถอะว่าคุณก็น่าจะชอบเรื่องราวของครอบครัวนี้แน่ๆ เพราะ THE STANDARD มองว่าครอบครัว ‘พูนพิริยะ’ มีคาแรกเตอร์ที่น่าสนใจหลายอย่าง โดยเฉพาะแง่งดงาม...