×

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

2 มิถุนายน 2024

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจประชาชน 44.3% พอใจผลงานรัฐบาล ถูกใจ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ มากที่สุด

วันนี้ (2 มิถุนายน) ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของรัฐบาล ในการบริหารงานครบ 6 เดือน พบว่า ภาพรวมประชาชนถึงร้อยละ 44.3 พึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด และนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจมาก...
ผลสำรวจ เด็ก และ สตรี
27 กันยายน 2023

สำนักงานสถิติแห่งชาติ-ยูนิเซฟ เผยผลสำรวจล่าสุด ชี้เด็กภาคใต้ขาดภูมิคุ้มกันโรค มีปัญหาโภชนาการ ขาดทักษะเรียนรู้

สำนักงานสถิติแห่งชาติและยูนิเซฟเผย ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีแบบเจาะลึกระดับจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งชี้ให้เห็นว่า แม้การพัฒนาเด็กในภาพรวมของทั้งประเทศจะมีความก้าวหน้าในหลายด้าน แต่เด็กในภาคใต้จำนวนมากยังคงขาดแคลนและเข้าไม่ถึงการพัฒนาในอีกหลายมิติ เช่น ขาดโภชนาการที่เหมาะสม ขาดภูมิคุ้มกันโรค ไม่ได้เข้าเรียน และขาดทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้...
21 กรกฎาคม 2023

10 ปีที่ผ่านมา รายได้ครัวเรือนไทยยังโตต่ำกว่ารายจ่าย ส่วนกลุ่มสินค้าที่ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ ‘แอลกอฮอล์และยาสูบ’

เรื่องค่าครองชีพแพงคงเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ทุกคนสัมผัสได้ โดยเฉพาะหลังช่วงโควิด จากอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก THE STANDARD WEALTH จึงอยากชวนมาดูความเคลื่อนไหวของรายได้และรายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน รวมถึงราคาสินค้าและบริการต่างๆ ย้อนหลังไป 10 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2565 ที่จัดเก็บโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ว่าสินค้าและบริการที่เ...
UNICEF
11 กรกฎาคม 2023

ผลสำรวจล่าสุดชี้ การคลอดในวัยรุ่น-การใช้ความรุนแรงต่อเด็กลดลง ขณะที่พัฒนาการและการศึกษายังน่าเป็นห่วง

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยล่าสุด ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) แสดงให้เห็นความก้าวหน้าของเด็กและสตรีหลายด้าน เช่น อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เพิ่มขึ้น อัตราการคลอดในวัยรุ่น และการลงโทษเด็กด้วยวิธีรุนแรงที่บ้านลดลง ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่ากังวลด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การศึกษา ...
แรงงานไทยว่างงาน
23 เมษายน 2023

สำนักงานสถิติฯ รายงานสถานการณ์แรงงานไทยว่างงาน มีอัตราต่ำสุดในรอบ 4 ปี

วันนี้ (23 เมษายน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานในช่วงต้นปี 2566 ที่สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยผู้มีงานทำมีจำนวนมากขึ้น ส่วนผู้ว่างงานก็ลดลง   สสช. ระบุว่า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มที่เป็นกำลังแรงงานอยู่ 58.81 ล้านคน โ...
อัตราว่างงาน
12 พฤศจิกายน 2019

ตุลาคมปี ‘62 ผู้มีงานทำลดลง 6 แสนคน แต่กลุ่มเยาวชนว่างงานเพิ่มขึ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนตุลาคม 2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.66 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.44 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.5 แสนคน    สำหรับจำนวนผู้มีงานทำ 37 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 11.15 ล้านคน และนอกภาคเก...
18 กันยายน 2018

เผยผลสำรวจความสุขของคนทำงานปี 61 ลูกจ้างรัฐมีความสุขมากกว่าเอกชน อีสานคะแนนสูงสุด กรุงเทพฯ ต่ำสุด

สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลการสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 พบว่าคะแนนความสุขของคนทำงานในองค์กรระดับประเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ย 58.62 จัดอยู่ในระดับ Happy หรือระดับความสุขตามเป้าหมายตามเกณฑ์ของเครื่องมือ Happinometer (ช่วงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน)   เมื่อแบ่งตามลักษณะของคนทำงานในองค์กร พบว่าคนทำงานเพศหญิงมีคะแนนความสุขสูงกว่าคนทำ...
18 มิถุนายน 2018

บัณฑิตใหม่ปี 60 เตะฝุ่นทะลุ 1.7 แสนคน สถานการณ์แรงงานไทยที่ยังน่าห่วง

ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่ามีจำนวนคนว่างงานที่จบปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 170,900 คน จากจำนวนผู้ว่างงานรวม 4.02 แสนคน ซึ่งปัญหาบัณฑิตใหม่ตกงาน เป็นเรื่องซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปี แต่สถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต...
14 มีนาคม 2018

เปิดตัวเลขว่างงาน ก.พ. 2561 คนว่างงานพุ่ง 6.1 หมื่นคน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่าในเดือนที่ผ่านมามีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งสิ้น 38.42 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีงานทำ 37.60 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.91 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3.29 แสนคน   เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 พบว่า ผู้มีงานทำลดลง 8 หมื่นคน (จาก 37.68 ล้านคน เป็น 37.60 ล้านคน) ...
1 กันยายน 2017

เงินเดือนเท่าไรถึงจะพอใช้ในเมืองกรุง? หนทางเอาตัวรอดที่มนุษย์เงินเดือนควรอ่าน

     เคยรู้สึกไหม เมื่อสิ้นเดือนมาถึงเมื่อไร หัวใจมันมักจะเหี่ยวเฉาตามเงินในกระเป๋าสตางค์ที่ร่อยหรอ ยิ่งได้ยินข่าวว่าเงินเดือนจะออกช้ากว่าปกติ ยิ่งรู้สึกหดหู่อย่างบอกไม่ถูก      เคยไหมที่ก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่ดีๆ พอจะเดินไปกดเงินที่เอทีเอ็ม กลับพบตัวเลขในบัญชีที่ไม่ถึงหลักร้อย ทั้งๆ ที่ตอนนั้นกำลังหิวจนไส้กิ่ว &nb...

X
Close Advertising