×

สมชาย แสวงการ

สมชาย แสวงการ
17 มิถุนายน 2021

ส.ว. สมชาย ถามกลับพรรคร่วมรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ส.ว. ทำอะไรผิดต้องปิดสวิตช์ ตัดอำนาจโหวตนายกฯ

วันนี้ (17 มิถุนายน) สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมรัฐบาล เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญปิดสวิตช์ ส.ว. ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ตรงกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยต้องขอตั้งคำถามกลับไปว่า ส.ว. ทำผิดอะไรที่จะมาปิดสวิตช์อำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญก็ผ่านความเห็นชอบมาจากประชาชนในการจัดทำประชามติม...
ส.ว. สมชาย เสนอญัตติไม่ให้ลงมติวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เลือกตั้ง สสร. จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ
17 มีนาคม 2021

ส.ว. สมชาย เสนอญัตติไม่ให้ลงมติวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เลือกตั้ง สสร. จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (17 มีนาคม) 10.15 น. สมชาย แสวงการ ส.ว. เสนอญัตติให้ลงมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 3 ไม่ได้ โดยตีความจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่สภามอบอำนาจเด็ดขาดให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยยังไม่มีการทำประชามติถามประชาชนก่อนว่าจะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่   ทั้งนี้มีผู้รับรองตามข้อบังคับ แต่ชวน หล...
สมชายเผยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 เป็นโมฆะแล้ว ต้องหาวิธีทำให้ญัตติตกไปโดยสมบูรณ์
16 มีนาคม 2021

สมชายเผยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 เป็นโมฆะแล้ว ต้องหาวิธีทำให้ญัตติตกไปโดยสมบูรณ์

วันนี้ (16 มีนาคม) สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาระ 3 ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพียงแต่ต้องหาวิธีใดที่จะทำให้กฎหมายดังกล่าวตกไป    สมชายระบุว่า การประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระ 3 ถือว่าเป็นโมฆะแล้ว เนื่องจากคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าก่อนการแก้...
BREAKING-NEWS
9 กุมภาพันธ์ 2021

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติเสียงข้างมาก ส่งศาล รธน. ตีความมีอำนาจจัดทำ รธน.ฉบับใหม่หรือไม่ ฝ่ายค้านชี้ซื้อเวลา ขอเปิดชื่อคนโหวตทั้งหมด

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีมติเห็นชอบในญัตติด่วน เรื่อง ให้รัฐสภามีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมามาตรา 210 (2) ชี้รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจรัฐสภาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราเท่านั้...
พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
8 ธันวาคม 2020

ส.ว. ไทย โต้ ส.ว. อเมริกา หลังขอให้ผู้นำรับฟังเสียงประชาชน ชี้แต่ละประเทศมีปัญหาแตกต่างกัน ไม่ควรแทรกแซง

วันนี้ (8 ธันวาคม) พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ พร้อมด้วย สมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และ เสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกันแถลงข่าวท่าทีของคณะกรรมาธิการ ต่อคำแถลงของวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกา กรณีขอให้ผู้นำไทยรับฟังป...
ชวน เผยเตรียมบรรจุญัตติยื่นศาล รธน. ปมความชอบแก้ รธน. หลังพิจารณาร่างแก้ไขแล้วเสร็จตามวาระปกติ
12 พฤศจิกายน 2020

ชวน เผยเตรียมบรรจุญัตติยื่นศาล รธน. ปมความชอบแก้ รธน. หลังพิจารณาร่างแก้ไขแล้วเสร็จตามวาระปกติ

วันนี้ (12 พฤศจิกายน) ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงขั้นตอนการลงคะแนนรับหรือไม่รับหลักการร่างแก้รัธรรมนูญปี 2560 ทั้ง 7 ฉบับว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าต้องได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง เพื่อความรวดเร็ว ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐสภาจะดูในขั้นตอนนับคะแนนด้วยการกำหนดสีพิเศษ เพื่อให้เห็นจำนวน ส.ว. หากนับรวมกัน...
ไพบูลย์ เผยโหวตวาระที่ 1 ให้ผ่านก่อน หลังจากนั้นส่งศาลวินิจฉัย เพื่อเคลียร์ปมจัดทำรับธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่
10 พฤศจิกายน 2020

ไพบูลย์ เผยโหวตวาระที่ 1 ให้ผ่านก่อน หลังจากนั้นส่งศาลวินิจฉัย เพื่อเคลียร์ปมจัดทำรับธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่

วันนี้ (10 พฤศจิกายน) ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กล่าวถึงการที่ตนเองและ สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อที่ 31 ให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210(2)โดยมีสมาชิ...
ส.ว.-ส.ส. พลังประชารัฐ ร่วมลงชื่อเสนอญัตติให้ประธานรัฐสภาส่งศาลวินิจฉัยความชอบการแก้รัฐธรรมนูญ
9 พฤศจิกายน 2020

ส.ว.-ส.ส. พลังประชารัฐ ร่วมลงชื่อเสนอญัตติให้ประธานรัฐสภาส่งศาลวินิจฉัยความชอบการแก้รัฐธรรมนูญ

วันนี้ (9 พฤศจิกายน) สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้ร่วมกันเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อที่ 31 ให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 (2) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้    เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาได้มีกา...
ตำรวจ แจง กมธ. สิทธิฯ วุฒิสภา ยอมรับใช้แก๊สน้ำตาผสมน้ำสลายการชุมนุมแยกปทุมวัน ยืนยันทำตามหลักสากล
9 พฤศจิกายน 2020

ตำรวจ แจง กมธ. สิทธิฯ วุฒิสภา ยอมรับใช้แก๊สน้ำตาผสมน้ำสลายการชุมนุมแยกปทุมวัน ยืนยันทำตามหลักสากล

วันนี้ (9 พฤศจิกายน) สมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เชิญตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เข้าชี้แจงให้ข้อมูลถึงมาตรการดูแลควบคุมฝูงชนในเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่แยกปทุมวัน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา     พ.ต.ต. อนันต์ จันทร์ศรี สารวัตรฝ่ายอำนวยการ 3...
ส.ว. สมชาย หนุนเปิดประชุมสภาวิสามัญ หาทางออกประเทศ
20 ตุลาคม 2020

ส.ว. สมชาย หนุนเปิดประชุมสภาวิสามัญ หาทางออกประเทศ

วันนี้ (20 ตุลาคม) สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อหาทางออกให้กับประเทศว่า การประชุมเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไม่เดินไปถึงทางตัน สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เพราะการให้ฝ่ายค้าน รัฐบาล และ ส.ว. ใช้เวทีรัฐสภาแสดงความคิดเห็นถือว่าเหมาะสมกว่าการใช้เวทีอื่นที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้ง ความร...

X
Close Advertising