×

จุลพันธ์-เผ่าภูมิ ไม่รู้รายละเอียดกระแสข่าว ‘กฤษฎาลาออก’

08.05.2024
 • LOADING...

วันนี้ (8 พฤษภาคม) จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว กรณีกระแสข่าวลาออกของ กฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ว่าทราบจากข่าวแล้ว แต่ส่วนตัวยังไม่ได้โทรหากฤษฎา พร้อมทบทวนการแบ่งงานใหม่

 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ได้คุยกับ พิชัย ชุณหวชิร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือยังเกี่ยวกับกรณีนี้ โดยจุลพันธ์ตอบว่า ให้รอฟังจากท่านเอง (พิชัย) พร้อมระบุว่า ภารกิจของกระทรวงการคลังมีกว้างมาก และข้ามไปถึงภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี

 

นอกจากนี้ยังปฏิเสธว่า สาเหตุที่กฤษฎาลาออกไม่น่ามาจากการหลีกเลี่ยงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เนื่องจากให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

 

ขณะที่ เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกระแสข่าวการลาออกของกฤษฎาว่า เห็นตามข่าวเท่านั้น แต่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริง

 

ส่วนประเด็นปัญหาการแบ่งงาน ตนไม่ทราบจริงๆ และยังไม่ได้ยกหูคุยกับกฤษฎา

 

สำหรับความเป็นไปได้ที่มีการแบ่งงานใหม่ เผ่าภูมิกล่าวว่า ไม่ใช่หน้าที่ของตน เป็นอำนาจของพิชัยจะเป็นคนดูเรื่องความเหมาะสม

 

ท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับการคาดเดาว่าอาจมีปมมาจากอำนาจหน้าที่และการแบ่งงานที่ลดลง

 

ย้อนกลับไปในยุคที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กฤษฎามีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การกำกับดูแล และการปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยส่วนราชการในสังกัด ดังนี้

 

 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมสรรพสามิต
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 

ส่วนเรื่องที่เป็นราชการอันเกี่ยวกับงานของรัฐวิสาหกิจในสังกัด ดังนี้

 

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • องค์การสุรา
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

แต่ในปัจจุบัน กฤษฎามีส่วนราชการในสังกัดเพียงสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเท่านั้น และดูแลงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐในกำกับ ดังนี้

 

 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising