×

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติเสียงข้างมาก ส่งศาล รธน. ตีความมีอำนาจจัดทำ รธน.ฉบับใหม่หรือไม่ ฝ่ายค้านชี้ซื้อเวลา ขอเปิดชื่อคนโหวตทั้งหมด

โดย THE STANDARD TEAM
09.02.2021
  • LOADING...
BREAKING-NEWS

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีมติเห็นชอบในญัตติด่วน เรื่อง ให้รัฐสภามีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมามาตรา 210 (2) ชี้รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจรัฐสภาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราเท่านั้น ซึ่งญัตตินี้เสนอโดย ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 366 เสียง ไม่เห็นด้วย 315 เสียง และงดออกเสียง 15 เสียง

 

ภายหลังจากการลงมติ วิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นขอให้ประธานในที่ประชุมเปิดเผยรายชื่อสมาชิกรัฐสภาในการลงคะแนนในญัตติด่วนโดยทันทีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสมาชิกรับรองอย่างถูกต้อง

 

สำหรับการพิจารณาญัตตินี้มีมาตั้งแต่ช่วงเช้า โดยฝ่ายค้านแสดงความไม่เห็นด้วย มองว่าเป็นการซื้อเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไป ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนา ก็แสดงความไม่เห็นด้วย ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าควรมีการส่งตีความเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories