×
461498

สมคิด เลิศไพฑูรย์

จับตาศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย ปมรัฐสภามีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ 11 มีนาคมนี้
4 มีนาคม 2021

จับตาศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย ปมรัฐสภามีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ 11 มีนาคมนี้

วันนี้ (4 มีนาคม) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าได้มีการพิจารณาคำร้องที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) และศาลรัฐธรรมนูญได้รับหนังสือความเห็นจากพยานผู้เชี่ยวชาญ 4 คนคือ มีชัย ฤช...
29 ธันวาคม 2017

รัตนพจน์ธรรมราชา: พระราชดำรัส 10 ภาษา หนังสือทรงคุณค่าจากธรรมศาสตร์

รัตนพจน์ธรรมราชา เป็นหนังสือที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำขึ้น โดยอัญเชิญวรรคทองคัดสรรจากพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนทั้งสิ้น 89 องค์ มาแปลเป็นภาษาต่างๆ จำนวน 9 ภาษา รวมภาษาไทยแล้วเป็น 10 ภาษา ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก       รัตนพจน์ธรรมราชา ทั้ง 89 ...
1 พฤศจิกายน 2017

ครั้งแรกในรัชสมัย ร.10 ธรรมศาสตร์ทอดกฐินพระราชทานทางน้ำในรอบ 83 ปี

     แสงแรกของพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าเรือของมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นท่าน้ำที่ไม่ค่อยได้เห็นการเปิดใช้งานบ่อยครั้งนัก ท่าน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณหน้าตึกโดม ขณะที่ในเช้าวันนี้ได้ถูกเปิดใช้งานในวาระพิเศษอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นบรรยากาศยามเช้าที่คึกคักและเต็มไปด้วยความปิติยินดีของผู้มาร่วมงาน รว...
20 กันยายน 2017

‘สมคิด เลิศไพฑูรย์’ จุดยืนธรรมศาสตร์ จุดยืนรัฐประหาร และเส้นทางชีวิต ในวันถอดหัวโขนอธิการบดี

     ในรอบทศวรรษของประวัติศาสตร์การเมืองไทย มีชื่อของ ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกเอ่ยถึงอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนที่ 16 ทำหน้าที่สองวาระต่อเนื่องกัน ขณะเดียวกันหน้าที่อาจารย์สอนกฎหมายประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ยังคงเป็นงานหลักที่ไม่เคยทอดทิ้ง ...