×

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5

25 มกราคม 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (25 มกราคม 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณลดลงมาก เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยไม่พบพื้นที่เกินค่ามาตรฐานเลย เนื่องจากสภาพการจราจรมีความคล่องตัวตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงเช้าวันนี้ ประกอบกับเขต กทม. มีลมพัดตลอดทั้งคืน ทำให้ช่วยลดการสะสมของฝุ่นในอากาศพอสมควร   อย่างไรก็ตาม แม้ตอนนี้มลพิษทางอากาศจะเริ่มลด...
24 มกราคม 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (24 มกราคม 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณลดลงมาก เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบพื้นที่ริมถนนฝุ่นเกินมาตรฐานเพียง 2 พื้นที่ ส่วนพื้นที่ทั่วไปไม่พบจุดเกินมาตรฐานเลย   อย่างไรก็ตาม แม้ตอนนี้มลพิษทางอากาศจะเริ่มลดลง แต่ภาพรวมยังคงมีพื้นที่ฝุ่นเกินมาตรฐานไม่น้อย ดังนั้น ทุกครั้งที่ต้องออกไปทำธุระหรือกิจ...
23 มกราคม 2020

บรรยากาศโรงเรียนสังกัด กทม. เปิดสอนอีกครั้ง หลังฝุ่น PM2.5 เริ่มลด

วันนี้ (23 มกราคม) ภาพบรรยากาศนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนวัดสวนพลู เขตบางรัก ต่างสวมหน้ากากอนามัยที่ทางโรงเรียนแจกให้ ขณะเข้าแถวทำกิจกรรมภายในอาคาร ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่โรงเรียนในสังกัด กทม. กลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง หลังจากที่มีคำสั่งให้ปิดโรงเรียน 437 แห่งเมื่อวานนี้ เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นอยู่ในช่วงวิกฤตหลายพื้นที่ ทำให...
23 มกราคม 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (23 มกราคม 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วงวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบพื้นที่ริมถนนฝุ่นเกินมาตรฐานเพียง 10 พื้นที่ ส่วนพื้นที่ทั่วไปไม่พบจุดเกินมาตรฐานเลย   อย่างไรก็ตาม แม้ตอนนี้มลพิษทางอากาศจะเริ่มลดลง แต่ภาพรวมยังคงมีพื้นที่ฝุ่นเกินมาตรฐานไม่น้อย ดังนั้นทุกครั้งที่ต้องออกไปทำธุระหรือ...
22 มกราคม 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (22 มกราคม 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วงวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบพื้นที่ริมถนนฝุ่นเกินมาตรฐาน 16 พื้นที่ ส่วนพื้นที่ทั่วไปไม่พบจุดเกินมาตรฐานเลย   อย่างไรก็ตาม แม้ตอนนี้มลพิษทางอากาศจะเริ่มลดลงในภาพรวม แต่ยังคงมีพื้นที่เกินมาตรฐานไม่น้อย ดังนั้นทุกครั้งที่ต้องออกไปทำธุระหรือกิจกรรม...
PM2.5
21 มกราคม 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (21 มกราคม 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณลดลงเล็กน้อยในหลายพื้นที่เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบพื้นที่ริมถนนฝุ่นเกินมาตรฐาน 49 พื้นที่ และพื้นที่เขตปริมณฑลอีก 8 พื้นที่   ส่วนสาเหตุสำคัญที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมในหลายพื้นที่ กทม. อีกครั้ง เกิดจากการจราจรหนาแน่นหลายเส้นทางในยามเช้า ประกอบกับสภาพอ...
20 มกราคม 2020

PM2.5 กทม. พุ่งติดที่ 8 ของโลก หลังพบฝุ่นเกินเกณฑ์ 52 พื้นที่

วันนี้ (20 มกราคม) กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงเวลา 09.00 น. ตรวจวัดค่าได้ 48-91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) พร้อมทั้งพบปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน อยู่ในเกณฑ์ ‘ปานกลาง’ ถึง ‘มีผลกระทบ...
20 มกราคม 2020

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 20 มกราคม 2563

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณเพิ่มสูงมากหลายพื้นที่ เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบพื้นที่ริมถนนฝุ่นเกินมาตรฐาน 45 พื้นที่ และพื้นที่เขตปริมณฑลอีก 7 พื้นที่   ส่วนสาเหตุสำคัญที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมในหลายพื้นที่ กทม. อีกครั้ง เกิดจากการจราจรหนาแน่นหลายเส้นทางในยามเช้า ประกอบกับสภาพอากา...
18 มกราคม 2020

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 18 มกราคม 2563

    สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีปริมาณเพิ่มสูงมากหลายพื้นที่ เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบพื้นที่ริมถนนฝุ่นเกินมาตรฐาน 41 พื้นที่ และพื้นที่เขตปริมณฑลอีก 6 พื้นที่   ส่วนสาเหตุสำคัญที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กกลับมาปกคลุมในหลายพื้นที่ กทม. อีกครั้ง เกิดจากการจราจรหนาแน่นหลายเส้นทางในยา...
17 มกราคม 2020

เทียบเฉลี่ยปริมาณฝุ่นกรุงเทพฯ ปี 2562 และ 2563

ช่วงที่ผ่านมา หลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครพบปริมาณฝุ่น PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานที่กำนด (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อีกทั้งจากการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ, กรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงนักวิชาการหลายฝ่าย คาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า ค่าฝุ่นปีนี้มีความเข้มข้นและหนักกว่าปีที่ผ่านมา    THE STANDARD จึงเปรียบเทียบตัวเลขปริมาณฝุ่นในรอบ 7 วันขอ...
Close Advertising