×
323097

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5

22 มกราคม 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (22 มกราคม 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วงวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบพื้นที่ริมถนนฝุ่นเกินมาตรฐาน 16 พื้นที่ ส่วนพื้นที่ทั่วไปไม่พบจุดเกินมาตรฐานเลย   อย่างไรก็ตาม แม้ตอนนี้มลพิษทางอากาศจะเริ่มลดลงในภาพรวม แต่ยังคงมีพื้นที่เกินมาตรฐานไม่น้อย ดังนั้นทุกครั้งที่ต้องออกไปทำธุระหรือกิจกรรม...
PM2.5
21 มกราคม 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (21 มกราคม 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณลดลงเล็กน้อยในหลายพื้นที่เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบพื้นที่ริมถนนฝุ่นเกินมาตรฐาน 49 พื้นที่ และพื้นที่เขตปริมณฑลอีก 8 พื้นที่   ส่วนสาเหตุสำคัญที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมในหลายพื้นที่ กทม. อีกครั้ง เกิดจากการจราจรหนาแน่นหลายเส้นทางในยามเช้า ประกอบกับสภาพอ...
20 มกราคม 2020

PM2.5 กทม. พุ่งติดที่ 8 ของโลก หลังพบฝุ่นเกินเกณฑ์ 52 พื้นที่

วันนี้ (20 มกราคม) กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงเวลา 09.00 น. ตรวจวัดค่าได้ 48-91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) พร้อมทั้งพบปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน อยู่ในเกณฑ์ ‘ปานกลาง’ ถึง ‘มีผลกระทบ...
20 มกราคม 2020

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 20 มกราคม 2563

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณเพิ่มสูงมากหลายพื้นที่ เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบพื้นที่ริมถนนฝุ่นเกินมาตรฐาน 45 พื้นที่ และพื้นที่เขตปริมณฑลอีก 7 พื้นที่   ส่วนสาเหตุสำคัญที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมในหลายพื้นที่ กทม. อีกครั้ง เกิดจากการจราจรหนาแน่นหลายเส้นทางในยามเช้า ประกอบกับสภาพอากา...
18 มกราคม 2020

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 18 มกราคม 2563

    สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีปริมาณเพิ่มสูงมากหลายพื้นที่ เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบพื้นที่ริมถนนฝุ่นเกินมาตรฐาน 41 พื้นที่ และพื้นที่เขตปริมณฑลอีก 6 พื้นที่   ส่วนสาเหตุสำคัญที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กกลับมาปกคลุมในหลายพื้นที่ กทม. อีกครั้ง เกิดจากการจราจรหนาแน่นหลายเส้นทางในยา...
17 มกราคม 2020

เทียบเฉลี่ยปริมาณฝุ่นกรุงเทพฯ ปี 2562 และ 2563

ช่วงที่ผ่านมา หลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครพบปริมาณฝุ่น PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานที่กำนด (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อีกทั้งจากการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ, กรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงนักวิชาการหลายฝ่าย คาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า ค่าฝุ่นปีนี้มีความเข้มข้นและหนักกว่าปีที่ผ่านมา    THE STANDARD จึงเปรียบเทียบตัวเลขปริมาณฝุ่นในรอบ 7 วันขอ...
17 มกราคม 2020

ปริมาณ PM2.5 เขต กทม. สูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงเช้า ลำปางยังวิกฤตหนัก

วันนี้ (17 มกราคม) กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 53 สถานี ซึ่งตรวจวัดค่าได้ 31-61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) พร้อมทั้งพบปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดีย...
17 มกราคม 2020

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 17 มกราคม 2563

  สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวานช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบพื้นที่ฝุ่นเกินมาตรฐาน 12 พื้นที่   ส่วนสาเหตุสำคัญที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กกลับมาปกคลุมในหลายพื้นที่ กทม. อีกครั้ง เกิดจากการจราจรหนาแน่นหลายเส้นทางในยามเช้า ประกอบกับสภาพอากาศมีการระบายอากาศ และความกดอากาศจะกด...
15 มกราคม 2020

PM2.5 กทม.-ปริมณฑลเริ่มทุเลา แต่ภาคเหนือยังพบฝุ่นเกินมาตรฐานหลายพื้นที่

วันนี้ (15 มกราคม) เว็บไซต์ AirVisual รายงานสถานการณ์ฝุ่นรอบโลกฉบับเรียลไทม์ (ช่วงเวลา 09.00 น.) พบว่าผลการจัดอันดับค่าฝุ่นรอบโลกของประเทศไทยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณฝุ่นแบบภาพรวมที่ 120 US AQI ส่วนปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่าเฉลี่ยที่ 43.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   นอกจากนี้หากจำแนกเป็นพื้นที่ต่างๆ ทั่วเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะ...
15 มกราคม 2020

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 15 มกราคม 2563

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ โดยพบพื้นที่ริมถนนมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเพียง 2 พื้นที่ ประกอบด้วยริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน และริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง   อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มลพิษทางอากาศโดยรวมอาจจะเริ่มทุเลาลง แต่ทุกครั้งที่ต้องออกไปทำธุระหรือกิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนค...