×

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5

21 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวนมากเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนสาเหตุที่ฝุ่นก่อตัวเยอะขึ้น เป็นเพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมาพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการจราจรติดขัดในหลายเส้นทาง ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยามีลมอ่อนในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้า ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน...
20 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวนมากเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนสาเหตุที่ฝุ่นก่อตัวเยอะขึ้น เป็นเพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมาพื้นที่เขตกทม.-ปริมณฑล มีการจราจรที่ติดขัดในหลายเส้นทาง ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยา มีลมอ่อนในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้า ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้...
19 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพื้นที่ฝุ่นเกินค่ามาตรฐานส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตปริมณฑล   อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ฝุ่น PM2.5 เริ่มกลับมาอยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐานบางพื้นที่ ทำให้ทุกครั้งที่ต้องออกไปทำธุระหรือกิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยไว้เสมอเพื่อ...
18 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ยังไม่พบพื้นที่เกินมาตรฐานแม้แต่ที่เดียว โดยสาเหตุเกิดจากลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันเพิ่มขึ้นไม่มาก และยังคงมีสะสมอยู่บนอากาศ   อย่าง...
17 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณลดลงเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งไม่พบพื้นที่เกินมาตรฐานแม้แต่ที่เดียว โดยสาเหตุเกิดจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันลดลงพอสมควร   อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามลพิษทางอากาศอย่างฝุ่น ...
9 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบพื้นที่เกินมาตรฐานรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7 พื้นที่ ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฝุ่นเพิ่มขึ้นเกิดจากการจราจรที่ติดขัดในหลายเส้นทางของช่วงค่ำเมื่อวาน บวกกับสภาพอากาศที่มีลมสงบถึงลมอ่อน ซึ่งส่งผลให้ฝุ่นกระจายตัวได้น้อย ทำให้ฝุ่นละ...
8 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบพื้นที่เกินมาตรฐาน 1 จุดคือ ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง   ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฝุ่นเพิ่มขึ้นเกิดจากการจราจรที่ติดขัดในหลายเส้นทางของช่วงค่ำเมื่อวาน บวกกับสภาพอากาศที่มีลมสงบถึงลมอ่อน ซึ่งส่งผลใ...
6 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563)

  สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณลดลงหลายพื้นที่เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าตอนนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้มีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่ ส่งผลทำให้ฝุ่นละอองและหมอกควันในภาพรวมลดลง   อย่างไรก็ตาม แม้ว่า...
5 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2563)

  สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณลดลงหลายพื้นที่เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลมตะวันออกอ่อนลงปานกลางพัดปกคลุม ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันยังคงค้างอยู่ในอากาศ    อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มลพิษทาง...

Close Advertising