×

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5

12 ธันวาคม 2019

PM2.5 ยังกระจายตัวทั่ว กทม.-ปริมณฑล ที่มหาชัยหนักสุดพบค่าฝุ่นสูงถึง 99 มคก./ลบ.ม.

วันนี้ (12 ธันวาคม) กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครจำนวน 47 สถานี ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 34-99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)    เบื้องต้นพบว่า หลายพื้นที่เริ่มมีปริมาณฝุ่นละอองลดลงจากเมื่อวาน แต่โดยรวมยังค...
11 ธันวาคม 2019

ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น หลังพบเกินมาตรฐานทั่วเขต กทม.-ปริมณฑล 42 พื้นที่

วันนี้ (11 ธันวาคม) กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 33-85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน โดยพบพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองเริ่มมีผลต่อสุขภาพจำนวน 42 พื้น...
7 พฤศจิกายน 2019

ภาพรวมฝุ่น PM2.5 เริ่มลดลง แม้ยังมีฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ 14 แห่ง

วันนี้ (7 พฤศจิกายน) กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 43 พื้นที่ พบว่าปริมาณฝุ่นละอองตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 35-64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)   คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี 5 พื้นที่ ระดับปานกลาง 26 พื้นที่ และระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 14 พื้นที่ ซึ่งภาพรวมพบว่...
6 พฤศจิกายน 2019

ฝุ่น PM2.5 ยังอยู่ พบเกินมาตรฐาน 16 พื้นที่ทั่ว กทม. – ปริมณฑล

วันนี้ (6 พฤศจิกายน) กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 44 พื้นที่ พบว่าปริมาณฝุ่นละอองตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 33-76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)    คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี 6 พื้นที่ ระดับปานกลาง 22 พื้นที่ และระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 16 พื้นที่ ขณะที่กร...
PM2.5
5 พฤศจิกายน 2019

ฝุ่น PM2.5 กลับมาเกินมาตรฐาน 12 พื้นที่ทั่ว กทม.-ปริมณฑลอีกครั้ง

วันนี้ (5 พฤศจิกายน) กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 32-62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 12 พื้นที่ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ประกอบด้วย   ริมถนนดินแดง เขตดินแดง (57) ริมถนนลาดพร้าว ซ...
PM2.5
22 ตุลาคม 2019

PM2.5 กลับมาแล้ว กรมควบคุมมลพิษ พบค่าฝุ่น กทม.-ปริมณฑล เกินมาตรฐาน 14 แห่ง

วันนี้ (22 ตุลาคม) กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 31-90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน 14 สถานี (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ได้แก่ บริเว...
PM2.5
7 ตุลาคม 2019

สภาพ PM2.5 กทม. ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ มีแนวโน้มลดลงเหตุฝนตก

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครว่า ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 18-41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบา...
2 ตุลาคม 2019

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 2 ตุลาคม 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล กว่า 80% เริ่มกลับมาอยู่ในเกณฑ์ระดับ ‘ปานกลาง’ ถึง ‘ดีมาก’ เหลือเพียงบริเวณเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานที่ 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพียงจุดเดียว   ส่วนสาเหตุของฝุ่นที่ลดลงเป็นเพราะช่วงวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 ประเทศไทยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่...
2 ตุลาคม 2019

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เริ่มดีขึ้น คุณภาพอากาศพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล กว่า 80% อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-ดีมาก

วันนี้ (2 ตุลาคม) กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562 พบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ล่าสุดอยู่ที่ 19-52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพบบริเวณที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเพียง 1 พื้นที่คือ บริเวณเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ขณะที่คุณภาพอ...
1 ตุลาคม 2019

รวมเรื่องต้องรู้ในวันที่เทศกาลฝุ่น PM2.5 กลับมาเยือนอีกครั้ง

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกลับมาเยือนชาวกรุงอีกครั้ง หลังจากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาฝุ่นละอองขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย และบรรเทาลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   THE STANDARD ชวนทุกคนมารื้อความทรงจำอีกครั้งว่าฝุ่น PM2.5 นี้เกิดจากอะไร รวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยงและป้องกันนั้นทำได้อย่างไรบ้าง   &nbs...