×
347847

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5

29 มีนาคม 2020

ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือยังหนาแน่น แม้ไฟป่าดอยสุเทพ-ปุย เริ่มคลี่คลาย

วันนี้ (29 มีนาคม) กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศทั่วไทย (ช่วงเวลา 16.00 น.) พบว่า หลายพื้นที่บริเวณโซนภาคเหนือมีจุดความร้อนก่อตัวหลายจุด ทำให้สภาพอากาศหลายแห่งมีปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน (เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) สามารถเรียบเรียงเป็น 5 อันดับพื้นที่ฝุ่น PM2.5 เยอะที่สุด ประกอบด้วย   ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวั...
20 มีนาคม 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (20 มีนาคม 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณคงที่เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน   อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงนี้ฝุ่น PM2.5 จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เกินค่ามาตรฐาน แต่ทุกครั้งที่ต้องออกไปทำธุระหรือกิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยไว้เสมอเพื่อป้องกันฝุ่นในเบื้องต้น รวมถึงป้องกันการติดโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังกัน...
14 มีนาคม 2020

เชียงใหม่วิกฤตหนัก พบค่าฝุ่น PM2.5 สูงกว่า 367.3 มคก./ลบ.ม. ขึ้นอันดับ 1 เมืองฝุ่นเยอะที่สุดในโลก

วันนี้ (14 มีนาคม) เว็บไซต์ AirVisual รายงานสถานการณ์ฝุ่นรอบโลกฉบับเรียลไทม์ (ช่วงเวลา 12.00 น.) ผลการจัดอันดับค่าฝุ่นรอบโลกของประเทศไทยพบพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณฝุ่นแบบภาพรวมที่ 412 US AQI ส่วนปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่าเฉลี่ยที่ 367.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กลายเป็นเมืองที่มีฝุ่นมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของโลกไปแล้ว   ส่งผลให้ทุ...
28 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยสาเหตุที่ทำให้ฝุ่นลดลงเกิดจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวน ทำให้มีฝนลงมาบรรเทาบางพื้นที่ จึงเป็นเหตุให้ฝุ่นที่ก่อตัวในอากาศบางลง   อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ฝุ่น PM2.5 ยังมีหลายพื้นที่อยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐาน ทำให้ทุกครั้งที่...
25 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่นไทยพุ่งติดที่ 5 ของโลก ส่วน กทม.-ปริมณฑล มี PM2.5 เกินมาตรฐาน 71 พื้นที่

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์) เว็บไซต์ AirVisual รายงานสถานการณ์ฝุ่นรอบโลกฉบับเรียลไทม์ (ช่วงเวลา 07.00 น.) พบว่า ผลการจัดอันดับค่าฝุ่นรอบโลกของประเทศไทย เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณฝุ่นแบบภาพรวมที่ 183 US AQI ส่วนปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่าเฉลี่ยที่ 116.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่ 5 ประเทศที่มีฝุ่นเยอะที่สุดในโล...
24 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวนมากเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยจะพบตามบริเวณเขตพื้นที่ปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่    ส่วนสาเหตุที่ฝุ่นก่อตัวเยอะขึ้น เป็นเพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมาพื้นที่เขตกทม.-ปริมณฑลมีการจราจรที่ติดขัดในหลายเส้นทาง ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยามีลมอ่อนในหลายพื้นที...
22 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีปริมาณคงที่เมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนสาเหตุที่ฝุ่นก่อตัวเยอะขึ้นเป็นเพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมาพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการจราจรติดขัดในหลายเส้นทาง ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยามีลมอ่อนในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้า ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นในช่วงนี...
21 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวนมากเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนสาเหตุที่ฝุ่นก่อตัวเยอะขึ้น เป็นเพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมาพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการจราจรติดขัดในหลายเส้นทาง ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยามีลมอ่อนในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้า ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน...
20 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวนมากเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนสาเหตุที่ฝุ่นก่อตัวเยอะขึ้น เป็นเพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมาพื้นที่เขตกทม.-ปริมณฑล มีการจราจรที่ติดขัดในหลายเส้นทาง ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยา มีลมอ่อนในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้า ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้...
19 กุมภาพันธ์ 2020

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563)

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพื้นที่ฝุ่นเกินค่ามาตรฐานส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตปริมณฑล   อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ฝุ่น PM2.5 เริ่มกลับมาอยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐานบางพื้นที่ ทำให้ทุกครั้งที่ต้องออกไปทำธุระหรือกิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยไว้เสมอเพื่อ...