×

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

ประชุมคณะรัฐมนตรี
12 มกราคม 2022

ครม. เห็นชอบร่างกฎหมายส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ ให้มีองค์กรสภาวิชาชีพ รัฐหนุนงบไม่น้อยกว่า 25 ล้านต่อปี

วานนี้ (11 มกราคม) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ ในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ดังนี้   ​​1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการปร...
8 ธันวาคม 2017

การเมืองไทยปี 2017 คือปีแห่ง ‘ความบิดเบี้ยว’?

THE STANDARD ขอพาย้อนกลับไปทบทวนหาบทเรียนและแง่มุมจากเหตุการณ์การเมืองในรอบปี 2017 ซึ่งเรามองว่าคือปีแห่ง ‘ความบิดเบี้ยว’ ของการเมืองไทย     ยัง ‘เบี้ยว’ ไม่คืนประชาธิปไตย 3 ปีกว่าแล้วที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งนำโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปัจจุบันสวมหมวกนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ยังคงใช้อำนาจการปกครองประเทศผ่...
31 ตุลาคม 2017

เตรียมเชิญทุกภาคส่วนถกปฏิรูปสื่อ กรรมการฯ แนะแสดงความเข้มแข็ง หากไม่อยากให้รัฐคุม

     ความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องการปฏิรูปสื่อมวลชน จนถึงขณะนี้ THE STANDARD ได้รับการเปิดเผยจาก นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนว่า คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลในมิติต่างๆ ทั้งข้อเสนอจาก สปช. และ สปท. รวมถึงส่วนต่างๆ      โดยตั้งเป้าให้เรียบร้อยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน โดยมี 12 ประเด็น...

Close Advertising