×
409590

รัฐธรรมนูญ

ประชาชนปลดแอกแถลงการณ์ 3 ข้อ หลังสภาเห็นพ้องเปิดประชุมวิสามัญ ย้ำรับหลักการร่าง รธน. ฉบับประชาชน
19 ตุลาคม 2020

ประชาชนปลดแอกแถลงการณ์ 3 ข้อ หลังสภาเห็นพ้องเปิดประชุมวิสามัญ ย้ำรับหลักการร่าง รธน. ฉบับประชาชน

วันนี้ (19 ตุลาคม) คณะประชาชนปลดแอกออกแถลงการณ์ เรื่อง การเปิดประชุมสมัยวิสามัญต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยมีรายละเอียดระบุว่า   จากสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความตึงเครียดอย่างรุนแรง โดยเกิดจากการใช้อำนาจรัฐภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีผลทำให้มีการใช้อำนาจรัฐและการออกคำสั่งที่ขัดต่อหลักสากล ส่งผล...
ก้าวไกลประณามรัฐหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หากมีการใช้ความรุนแรงถือว่าหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ
15 ตุลาคม 2020

ก้าวไกลประณามรัฐหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หากมีการใช้ความรุนแรงถือว่าหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ

พรรคก้าวไกลขอประณามการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ได้มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ อีกทั้งตลอดการชุมนุมของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนที่มีขึ้นในครั้งนี้รวมถึงหลายครั้งที่ผ่านมายังเป็นไปโดยสงบ ปราศจากอาวุธ จึงไม่มีความชอบธรรมใดที่รัฐบาลจะอ้างว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันที่ 14 ตุลา...
พิธา ร่วมชุมนุม 14 ต.ค. นี้ ห่วง กมธ. ร่วมพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญยื้อเวลา เพิ่มอุณหภูมิการเมืองบนถนน
10 ตุลาคม 2020

พิธา ร่วมชุมนุม 14 ต.ค. นี้ ห่วง กมธ. ร่วมพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญยื้อเวลา เพิ่มอุณหภูมิการเมืองบนถนน

วันนี้ (10 ตุลาคม) พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ก่อนรับหลักการ ที่จะมีการพิจารณาสรุปในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ว่า ยังมองเป็นเรื่องการยื้อเวลา และหากมีการโหวตคว่ำในสมัยประชุมหน้า ก็จะทำให้ญัตติต่างๆ รวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไม่ได้รับการพิจารณาในสม...
จิรายุเตรียมยกร่าง พ.ร.บ. คำสั่งเรียกใหม่ เน้นให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญ 60 ชี้ต้องเพิ่มโทษกรณีหลบหลีกการตรวจสอบ
9 ตุลาคม 2020

จิรายุเตรียมยกร่าง พ.ร.บ. คำสั่งเรียกใหม่ เน้นให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญ 60 ชี้ต้องเพิ่มโทษกรณีหลบหลีกการตรวจสอบ

วันนี้ (9 ตุลาคม) จิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน กล่าวว่า การทำงานของคณะกรรมาธิการคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีสิทธิ์ในการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารและ 3 เสาของประเทศ ซึ่งการใช้ พ.ร.บ. คำสั่งเรียก ส่วนใหญ่จะใช้จากกรณีที่ข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ตั้งใจไม่มาและมีเจตนาปก...
นิกร จำนง โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ มีมติให้ทำประชามติหลังวาระ 3 ส.ว.
9 ตุลาคม 2020

อนุกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ มีมติให้ทำประชามติหลังวาระ 3 ส.ว. ชี้ แก้ตั้ง สสร. อาจขัดกฎหมาย

วันนี้ (9 ตุลาคม) นิกร จำนง โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ เสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ก่อนรับหลักการ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการในขณะนี้ว่า ได้มีการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ประเด็นเกี่ยวกั...
ชวนรับ พ.ร.บ. คำสั่งเรียกฯ ขัดรัฐธรรมนูญ ชี้มีผลผูกพันสภา ขอเวลาสอบ กมธ. ที่ใช้อำนาจและผลสืบเนื่อง
8 ตุลาคม 2020

ชวนรับ พ.ร.บ. คำสั่งเรียกฯ ขัดรัฐธรรมนูญ ชี้มีผลผูกพันสภา ขอเวลาสอบ กมธ. ที่ใช้อำนาจและผลสืบเนื่อง

วันนี้ (8 ตุลาคม) ที่รัฐสภา ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 มาตรา 5 ที่บัญญัติอำนาจของคณะกรรมาธิการในการออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิ...
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
7 ตุลาคม 2020

ชัยวุฒิเผย กมธ. พิจารณาร่าง รธน. ยังไม่มีข้อสรุปปมแก้ ม.256 โยนฝ่ายการเมืองเคาะทำประชามติพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น

วันนี้ (7 ตุลาคม) ที่รัฐสภา ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนรับหลักการ แถลงผลการประชุมในวันนี้ว่า ทางวิปรัฐบาลได้ชี้แจงนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมาธิการ ได้มีการอภิปรายซักถามโดยสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แล...
เรือ ประมง พ.ร.ก. ประมงไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
7 ตุลาคม 2020

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด พ.ร.ก. ประมงไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ย้ำอัตราโทษปรับเป็นไปตามหลักนิติธรรม

วันนี้ (7 ตุลาคม) ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษาสำนักงานประสานงานการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 14/2563 เรื่องพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 151 วรรค 4 ซึ่งเกี่ยวกับการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (VMS) ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการป้องกัน ยับยั้ง และขจั...
4 ตุลาคม 2020

ปิยบุตร ชี้มีความจำเป็นต้องแก้ รธน. รื้อระบอบประยุทธ์ จี้ทำตามเสียงเรียกร้องประชาชน หยุดซื้อเวลา

วันนี้ (4 ตุลาคม) ที่อาคารไทยซัมมิท ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยระบุว่า จากทิศทางแล้ว น่าจะเป็นไปได้ที่คงมีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว โดยสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อาจลงมติผ่านวาระ 1 ในญัตติที่ให้มีการเปิดทางตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ขึ้นมา และร่างนี้ก็น่าจะผ่าน แต่ในเรื่องอื่นๆ ญัตติอ...
ราเมศ รัตนะเชวง
2 ตุลาคม 2020

ราเมศ ตอกย้ำปัญหารัฐธรรมนูญ ปี 60 สร้าง ส.ส. กาฝาก ย้ำ ปชป. ไม่แก้หมวด 1 หมวด 2

วันนี้ (2 ตุลาคม) ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้เชื่อว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านไม่มีปัญหา เพราะมีการเสนอร่างของแต่ละฝ่ายอยู่แล้ว เมื่อถึงวาระรับหลักการคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ขณะที่ฝ่ายวุฒิสมาชิก (ส.ว.) เชื่อว่า กมธ. วิสามัญ แก้รัฐธรรมนูญก่อนรับห...