×
384122

รัฐธรรมนูญ

29 กรกฎาคม 2020

ก้าวไกล แถลงจุดยืนเคียงข้างประชาชน เสนอร่างแก้ไข รธน. 5 มาตรา ปิดสวิตช์ ส.ว. ลบล้างผลพวงรัฐประหาร

วันนี้ (29 กรกฎาคม) ที่ห้องประชุมพรรคก้าวไกล รัฐสภา (เกียกกาย) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล ร่วมประชุมก่อนมีมติ เสนอทางออกให้แก่สังคมเพื่อฝ่าวิกฤตการณ์ของประเทศ โดยเสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือ    เปิดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยไม่กำหนดวุฒิการศึกษา และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ...
26 กรกฎาคม 2020

อนุสรณ์ โฆษกเพื่อไทย จี้ พล.อ. ประยุทธ์ แสดงความจริงใจ แก้รัฐธรรมนูญ

วันนี้ (26 กรกฎาคม) อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีกลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ออกมาแสดงพลังจุดแฟลชม็อบทั่วประเทศว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องตั้งสติ และเปิดใจรับฟังข้อเรียกร้องของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยปราศจากโทสาคติ การชุมนุมของนักศึกษาขยายผลลงไปถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พล.อ. ประยุทธ์ ต้องป...
24 กรกฎาคม 2020

แฟลชม็อบมัธยม เตรียมอุดมฯ จัดกิจกรรมท่ามกลางสายฝน ย้ำจุดยืน 3 ข้อ ยุบสภา-หยุดคุกคาม-ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

วันนี้ (24 กรกฎาคม) ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนรวมตัวจัดกิจกรรม ‘โรงเรียนไล่ยุง แต่เราไล่เผด็จการ’ โดยมีการนัดหมายกันผ่านแฟนเพจและทวิตเตอร์ในชื่อ ‘เกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ’ ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบแฟลชม็อบ โดยวางกำหนดการประมาณ 30 นาที เริ่มตั้งแต่เวลา 14.30-15.00 น.   โดยช่วงก่อนเริ่มกิจกรรมในเวลาประมาณ 12.20 น. มีรายงานว่ามี...
24 กรกฎาคม 2020

#อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป นัดแสดงพลังที่บึงพระราม เรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญ-ยุบสภา

วันนี้ (23 กรกฎาคม) ที่สวนสาธารณะบึงพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันชุมนุมแสดงพลังภายใต้ธีม #อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป #ให้มันจบที่รุ่นเรา เพื่อสื่อสารปัญหาของประเทศ และแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาลปัจจุบัน โดยได้นัดหมายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย    ขณะที่บรรยากาศเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 16.00 น. มีการสล...
18 กรกฎาคม 2020

มวลชนลงถนนหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เรียกร้องยุบสภา หยุดคุกคาม แก้รัฐธรรมนูญ

วันนี้ (18 กรกฎาคม) ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดนัดชุมนุมโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอก เพื่อต่อต้านเผด็จการ ซึ่งนัดหมายชุมนุมเวลา 17.00 น.    โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.สำราญราษฎร์ ตรึงกำลังเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการนำต้นไม้มาประดับบริเวณรอบอนุสาวรีย์โดย กทม. ตั้งแต่ช่วงบ่าย ต่อเนื่องจนถึงเวลาใกล้ชุมนุม  ...
8 กรกฎาคม 2020

BREAKING: ครม. มีมติเห็นชอบให้เสนอร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต และร่าง พ.ร.บ. แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ ให้สภา เพื่อรับรองสิทธิให้กับคู่ชีวิต

วันนี้ (8 กรกฎาคม) เกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และฉัตราภรณ์ ดิษฐศรีพร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (...
8 กรกฎาคม 2020

เยาวชนรวมตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ‘ส่องไฟฉาย’ ไปที่พานรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (7 กรกฎาคม) ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน กลุ่มเยาวชนปลดแอก ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการ ‘ส่องไฟฉาย’ ไปยังพานรัฐธรรมนูญ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อสื่อความหมายถึงการขับไล่อนาคตที่มืดมิด เป็นเวลาประมาณ 10 นาที จากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอบถามถึงการทำกิจกรรม พร้อมถ่ายภาพเยาวชนกลุ่มดังกล่าว ซึ่งทุกคนยืนยันว่า...
2 กรกฎาคม 2020

รัสเซียเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดทางปูตินนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีถึงปี 2036 หลังประชาชนลงประชามติสนับสนุน

ประชาชนรัสเซียลงประชามติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เปิดทางให้ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน อยู่ในอำนาจต่อไปจนถึงปี 2036 โดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่ผ่านพ้นไป 87% พบว่า มีถึง 77% ที่โหวตเห็นด้วย   การแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัสเซียครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงกฎกติกาทางการเมืองต่างๆ ซึ่งจะเปิดทางให้ปูตินสามารถลงสมัครรั...
27 มิถุนายน 2020

27 มิถุนายน 2475 – ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก

รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ต้องกลายมาเป็นฉบับชั่วคราวนั้นเป็นฉบับของคณะราษฎร โดยมี ‘หลวงประดิษฐ์มนูธรรม’ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่างขึ้น โดยมีเพียง 39 มาตรา    ทั้งนี้หากมองดูในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พบว่ามีเนื้อหากำหนดให้ ‘พระมหากษัตริย์’ (ในรัฐธรรมนูญนี้ใช้เพียงคำว่า ‘กษัตริย์’) เป็นประมุขสูงสุด และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ นอกจาก...
24 มิถุนายน 2020

ภาคประชาชนจัดกิจกรรม ‘ทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน’ หน้ารัฐสภา ขอเร่งแก้ไขให้อำนาจยึดโยงประชาชน

วันนี้ (24 มิถุนายน) ที่หน้ารัฐสภา เกียกกาย คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช. ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรม ‘24 มิถุนายน 2563 ทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน’ กิจกรรมหลักประกอบด้วยการอ่านแถลงการณ์ของคณะราษฎร การปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาและรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะที่มา ซึ่งแม้จะมีการทำประชามติ แ...