×

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เจาะลึกปัญหาหวยแพง แก้เท่าไหร่ก็ไม่หาย จำหน่ายออนไลน์คือทางออก?
6 เมษายน 2022

ชมคลิป: เจาะลึกปัญหาหวยแพง แก้เท่าไหร่ก็ไม่หาย จำหน่ายออนไลน์คือทางออก?

เจาะลึกปัญหาหวยแพง แก้เท่าไหร่ก็ไม่หาย จำหน่ายออนไลน์คือทางออก? กับนางสาวพรพรรณ บัวทอง ผู้ทำวิจัย “คนไทยกับหวย” จากสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...
สวนดุสิตโพล เผยคนไทยเครียดจากพิษเศรษฐกิจ มองรัฐบาลควรเร่งควบคุมราคาสินค้า-ลดค่าครองชีพ ช่วยประชาชน
20 กุมภาพันธ์ 2022

สวนดุสิตโพล เผยคนไทยเครียดจากพิษเศรษฐกิจ มองรัฐบาลควรเร่งควบคุมราคาสินค้า-ลดค่าครองชีพ ช่วยประชาชน

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่าวิกฤติเศรษฐกิจ ณ วันนี้ทำให้ประชาชนต้องประหยัด และวางแผนการใช้จ่ายมากขึ้น ร้อยละ 62.76 โดยมองว่ามาตรการต่างๆ ของรัฐ เช่น คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฯลฯ ช่วยลดภาระได้บ้าง ร้...
ชัชชาติ’ คะแนนนิยมทิ้งห่าง ‘ดร.เอ้
19 ธันวาคม 2021

สวนดุสิตโพลเผย ‘ชัชชาติ’ คะแนนนิยมทิ้งห่าง ‘ดร.เอ้’ เกือบเท่าตัว

วันนี้ (19 ธันวาคม) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดผลสํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จํานวน 1,135 คน (สํารวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564 พบว่า ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่   อันดับ 1 รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 56.72%  อัน...
สวนดุสิตโพล
13 มิถุนายน 2021

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนร้อยละ 57.61 ไม่เชื่อว่าฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดสภายในสิ้นปี เหตุวัคซีนไม่เพียงพอ

วันนี้ (13 มิถุนายน) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,450 คน สำรวจวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 โดยร้อยละ 66.87 เห็นว่าการกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาตินั้นเป็นเรื่องที่ควรดำเนินการโดยเร่งด่วน ขณะที่ประชาชนร้อยละ 36.36 ไม่ค่อยมั่นใจต่อการบริ...

Close Advertising