×

ม.ราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ และ ม.สวนดุสิต อนุญาตให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้เป็นปีแรก

โดย THE STANDARD TEAM
26.06.2023
  • LOADING...
ม.ราชภัฏ

วันนี้ (26 มิถุนายน) ชมพิ้งค์-จิรภัทร ตรงจิตต์รักษา อดีตนิสิตข้ามเพศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเคยเรียกร้องสิทธิในการแต่งกายตามเพศสภาพ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุญาตให้บัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

สำหรับการเปิดโอกาสให้แต่งกายตามเพศสภาพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรถือเป็นปีแรก ซึ่งชมพิ้งค์ระบุว่า เป็นประวัติศาสตร์สีรุ้งหน้าใหม่ของประเทศไทยและวงการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดโอกาสให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพด้วยชุดครุยวิทยฐานะในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ 

 

ชมพิ้งค์ระบุด้วยว่า กรณีดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียม รวมถึงเป็นการคุ้มครองและส่งเสริมให้บุคคล ชุมชนคนข้ามเพศ และสังคมไทย ก้าวสู่ความเป็นสากลทัดเทียมนานาอารยประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยตระหนักถึงสิทธิการเข้าถึงความยุติธรรมและได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising