×

สวนดุสิตโพลเผย ‘ชัชชาติ’ คะแนนนิยมทิ้งห่าง ‘ดร.เอ้’ เกือบเท่าตัว

โดย THE STANDARD TEAM
19.12.2021
 • LOADING...
ชัชชาติ’ คะแนนนิยมทิ้งห่าง ‘ดร.เอ้

วันนี้ (19 ธันวาคม) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดผลสํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จํานวน 1,135 คน (สํารวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564 พบว่า ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่

 

 • อันดับ 1 รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 56.72% 
 • อันดับ 2 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 29.60% 
 • อันดับ 3 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง 10.62%
 • อันดับ 4 รสนา โตสิตระกูล 2.26%
 • และคนอื่นๆ 0.80%

 

นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่า ถึงเวลาเลือกตั้งผู้ว่าฯ แล้ว 90.57% ไม่แน่ใจ 7.05% และยังไม่ถึงเวลา 2.38%

 

เมื่อถามว่า กรุงเทพควรพัฒนาเรื่องใดอย่างเร่งด่วน ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า 

 

 • อันดับ 1 การจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ 85.14%
 • อันดับ 2 คุณภาพชีวิตของประชาชน 70.46%
 • อันดับ 3 การมีงานทำ รายได้ ค่าครองชีพ 64.58%
 • อันดับ 4 น้ำท่วม น้ำเสีย 60.59%
 • อันดับ 5 สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ฝุ่นควัน ขยะ 59.88

 

สำหรับคุณสมบัติ ผู้ว่าฯ กทม. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุว่า

 

 • อันดับ 1 ทำงานเร็ว แก้ปัญหาไว พร้อมที่จะทำงาน 85.40%
 • อันดับ 2 เก่ง มีความรู้ความสามารถ 77.74%
 • อันดับ 3 ซื่อสัตย์ สุจริต ภาพลักษณ์ดี 74.89%
 • อันดับ 4 เข้าใจคนกรุงเทพฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็น 68.92%
 • อันดับ 5 มีทีมงานที่ดี 55.12%

 

นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังระบุด้วยว่า ถ้าพรรคการเมืองส่งผู้สมัครก็จะเลือกผู้สมัครอิสระมากที่สุด 38.65% รองลงมาคือ ผู้สมัครจากประชาธิปัตย์ 20.52, ก้าวไกล 16.06%, เพื่อไทย 13.58% และพลังประชารัฐ 9.43%

 

“ในวันน้ีคนกรุงเทพฯ คิดว่าถึงเวลาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แล้ว กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงมีความสําคัญ แต่กลับไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กันมายาวนาน คนส่วนใหญ่ยังต้องการผู้นําหรือผู้บริหารที่มาจากการตัดสินใจเลือกของตนเอง โดยปัญหาสําคัญที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน คือเรื่องเดิมๆ อย่างการจราจร ระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เคยแก้ไขสําเร็จ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ท่านใดที่ชูนโยบายแก้ไขปัญหานี้น่าจะถูกใจคนกรุงเทพฯ นอกจากนี้คนกรุงเทพฯ ยังต้องการผู้ว่าฯ กทม. ที่ทํางานได้รวดเร็ว แก้ปัญหาฉับไว ถ้าพรรคการเมืองส่งผู้สมัครคนกรุงเทพฯ จะเลือกผู้สมัครอิสระมากที่สุด ซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมาก สะท้อนให้เห็นว่าคนมองที่ตัวบุคคลและนโยบายมากกว่า ส่วนว่าที่ผู้สมัครท่ีได้รับความนิยมมาก ที่สุดขณะนี้ก็ยังยืนหนึ่งที่ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หลังจากนี้คงจะมีผู้ที่น่าสนใจ คนอื่นๆ ทยอยประกาศตัวเป็นตัวเลือกให้ชาวกรุงเทพฯ ได้พิจารณาเพิ่ม คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อย ไชยเดช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกล่าว

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising