×

พม. ประสานวิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล-ม.สวนดุสิต ผลิตหลักสูตรล่ามภาษามือ ตั้งเป้าปี 67 ต้องมีเพิ่มอีกถึง 300 คน

โดย THE STANDARD TEAM
09.04.2024
  • LOADING...
ล่ามภาษามือ

วันนี้ (9 เมษายน) ที่ทำเนียบรัฐบาล วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาวิกฤตล่ามภาษามือว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับทราบถึงปัญหาแล้ว

 

ซึ่งที่จริงแล้วในประเทศไทยควรจะมีล่ามภาษามือถึง 40,000 คนตามสัดส่วนที่ควรจะเป็น แต่ปัจจุบันมีเพียงแค่ 100 กว่าคนเท่านั้น ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้เร่งดำเนินการในระยะสั้น และตั้งเป้าในปี 2567 จะเร่งผลิตล่ามภาษามือให้ได้ประมาณ 180 คน 

 

นอกจากนี้จะมีการประสานงานกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้ภาษามือ และจะจัดทำโครงการหลักสูตรล่ามภาษามือ 

 

ซึ่งในส่วนของวิทยาลัยราชสุดานั้น จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และจะผลิตล่ามภาษามือเป็นรุ่นๆ ออกมา นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่จะทำหลักสูตรภาษามือขึ้นมาเช่นกัน 

 

ดังนั้นในระยะสั้น ปี 2567 คาดว่าจะมีล่ามภาษามือเพิ่มขึ้นประมาณ 200-300 คน จากเดิมที่มีจำนวน 100 กว่าคน และในระยะยาวจะเร่งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มจำนวนล่ามภาษามือให้มากขึ้น

 

วราวุธกล่าวว่า ถ้าท่านใดมีความประสงค์ต้องการใช้ล่ามภาษามือ ขอให้แจ้งได้ที่สำนักงาน พม. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือติดต่อมาที่สายด่วน 1300 หรือศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ขอให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน เพราะบางจังหวัดนั้นยังไม่มีล่ามภาษามือ ซึ่งเราจะต้องจัดหาล่ามจากภายนอกเข้าไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising