×

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คนส่งโมเดลบ้านให้กับมือของอีกคน
17 ตุลาคม 2023

‘การให้’…อีกทางเลือกการจัดการภาระภาษีที่ดินฯ

ต่อจากบทความที่แล้ว ‘อัปเดตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566-2567 พร้อมทริคแปลงที่ดินเป็นเงินลงทุน’ ซึ่งกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งมักนิยมสะสมอสังหาริมทรัพย์เพื่อส่งต่อให้แก่ลูกหลาน ซึ่งหนึ่งในความกังวลของการสะสมอสังหาริมทรัพย์คือภาระเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สูงขึ้นทุกปี อีกทางเลือกที่อยากนำเสนอคือการส่งต่อโดย ‘การให้’ แทนที่จะส่งต่อโดยเป็น ‘ท...
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566-2567
9 กันยายน 2023

อัปเดตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566-2567 พร้อมทริก ‘แปลงที่ดินเป็นเงินลงทุน’

ที่ผ่านมาทรัพย์สินที่กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งนิยมสะสมก็คือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ สาเหตุก็เพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวมักจะสูงขึ้นมหาศาล โดยเฉพาะที่ดินรกร้างว่างเปล่านับได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เป็นที่นิยมสะสมเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งต้นทุนของการดูแลที่ดินและอสังหาแต่ก่อนอาจไม่ได้มีมูลค่าที่สูงมากนัก แต่เมื่อมีการบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก...
ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ
20 มิถุนายน 2023

กทม. ชี้ กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีทั้งข้อดีและที่ต้องปรับปรุง แต่โจทย์สำคัญคือลดความเหลื่อมล้ำได้จริงหรือไม่

วานนี้ (19 มิถุนายน) ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือเวทีสาธารณะ หัวข้อ ชำแหละกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและผลกระทบต่อรายได้ท้องถิ่น พร้อมบรรยายเรื่องผลกระทบของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร   ชัชชาติกล่าวว่า สำหรับวันนี้เปิดเวทีหารือเ...
พ.ร.บ.ภาษี
16 มิถุนายน 2023

ช่องโหว่ใน พ.ร.บ.ภาษีฯ จุดเริ่มต้นของการทำลายธรรมชาติ

สาธารณชนชาวไทยอาจยังไม่ทราบว่า พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฉบับใหม่ เรียกได้ว่าเป็นข้อกฎหมายที่นำไปสู่การทำลายธรรมชาติมากที่สุดในศตวรรษนี้   หลายประเทศทั่วโลกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเป็นปกติ เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในทางเศรษฐศาสตร์ เหตุผลเดียวกันนี้เองที่ทำให้รัฐสภาไทยผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในพุทธศักราช 2562 และค่อยๆ เริ่มบังคับใช้ตั้งแ...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
10 มิถุนายน 2023

ชัชชาติยกเคสศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเสียภาษีน้อยลง หลังคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ แนะรัฐบาลใหม่ทบทวน

วันนี้ (10 มิถุนายน) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวระหว่างกิจกรรม ‘ผู้ว่า กทม. สัญจร เขตหลักสี่’ ถึงภาพรวมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ กทม. ซึ่งการเก็บภาษีอาจจะได้เพิ่มขึ้นจากภาษีโรงเรือน แต่การเพิ่มขึ้นนั้นที่มาของรายได้อาจจะแตกต่างกัน เช่น แต่ก่อนผู้ประกอบการธุรกิจจ่ายภาษีโรงเรือนเยอะ แต่ปัจจุบันกลายเป็นคนที่มีที่ดินจึงจ่ายภ...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
28 พฤษภาคม 2023

ชัชชาติฝากถึงรัฐบาลใหม่ ทบทวนมาตรการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังรายได้ลดฮวบ ย้ำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำได้จริง

วานนี้ (27 พฤษภาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงประเด็นที่จะฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญว่า เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดิมการเก็บภาษีโรงเรือนจะคิดจากรายได้ 12.5% เพื่อมาเป็นรายได้ของเขต แต่เมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบภาษีใหม่โดยคิดตามมูลค่าที่ดิน   ยกตัวอย่างเขตพญาไท ก่อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บภ...
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
16 สิงหาคม 2022

รัฐบาลชดเชยรายได้ให้ กทม. 1.2 พันล้านบาท และท้องถิ่นรวม 227 แห่ง หลัง ครม. มีมติลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้รายได้ลดลง

วันนี้ (16 สิงหาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 1,970 ล้านบาท สำหรับเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อชดเชยรายได้ให้แก่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,245 ล้านบาท เมืองพัทยาจำนวน 37 ล้านบาท เทศบาลนคร 30 แห่ง จำนวน 332...
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
23 มิถุนายน 2022

มหาดไทยขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 เดิมกำหนดเวลาภายในเดือน เม.ย. เป็น ก.ค. นี้

วันนี้ (23 มิถุนายน) พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงได้ให้ความเห็นชอบขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก ...
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
15 มิถุนายน 2022

โรงเรียนเอกชนนอกระบบขอความเป็นธรรม กรณีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้เท่าเทียมกับโรงเรียนเอกชนอื่น

วันนี้ (15 มิถุนายน) ชวลิต วิชยสุทธิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรักษาการประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยกรรมาธิการ รับยื่นหนังสือจากกลุ่มสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) นำโดย พรทิพย์ อึ้งสมรรถโกษา ผู้แทนโรงเรียนเอกชนนอกระบบฯ เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการฯ ให้ความเป็นธรรมกรณีโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศกว่า 5,000 โรงเรียน ...
ภาษีที่ดิน
17 กุมภาพันธ์ 2022

ส่อง ‘ภาษีที่ดิน’ เมื่อรัฐเดินหน้าจัดเก็บ 100% ในปีนี้ เราควรบริหารภาษีอย่างไรดี?

เรื่องฮอตที่บรรดาผู้มีที่ดินทั้งหลายคุยกันในช่วงนี้คงไม่มีอะไรน่าสนใจไปกว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในช่วงปลายปี 2564 ให้เสียภาษีในอัตราปกติในปี 2565 แบบเต็มอัตราเป็นปีแรก หลังจากที่ลดหย่อนมาเป็นเวลา 2 ปีในระหว่างสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา    อย่างไรก็ตาม มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินหลายประการที่มีข้อย...


X
Close Advertising