×

โรงเรียนเอกชนนอกระบบขอความเป็นธรรม กรณีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้เท่าเทียมกับโรงเรียนเอกชนอื่น

โดย THE STANDARD TEAM
15.06.2022
  • LOADING...
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันนี้ (15 มิถุนายน) ชวลิต วิชยสุทธิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรักษาการประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยกรรมาธิการ รับยื่นหนังสือจากกลุ่มสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) นำโดย พรทิพย์ อึ้งสมรรถโกษา ผู้แทนโรงเรียนเอกชนนอกระบบฯ เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการฯ ให้ความเป็นธรรมกรณีโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศกว่า 5,000 โรงเรียน ถูกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 100%

  

พรทิพย์กล่าวว่า โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีเป้าหมายเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระรัฐในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื่อเป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้ใกล้ตัว โดยการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ผ่านมา โรงเรียนเอกชนนอกระบบต่างให้ความร่วมมือกับภาครัฐต่อกรณีการปิดโรงเรียนมาโดยตลอด ทำให้ไม่มีรายได้มานานร่วมปี แต่มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลครูและอื่นๆ อีกมากมาย และจะต้องมาจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีก 100% เนื่องจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบไม่ถูกส่งเสริมสิทธิทางภาษีเช่นโรงเรียนเอกชนอื่น

 

ดังนั้น จึงขอความเป็นธรรมให้ภาครัฐหันกลับมาดูแลสิทธิทางภาษีให้แก่กลุ่มโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้รับสิทธิเสมอกับโรงเรียนเอกชนอื่น ในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 10% ด้วย 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising