×

ชาวนา

Farmer Debt
7 กุมภาพันธ์ 2022

หนี้สินชาวนา ปัญหาวัวพันหลัก แก้ไม่ได้หากไม่รื้อโครงสร้าง-คุมต้นทุนการผลิต

“ชาวนาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ” ประโยคที่หลายคนมักจะได้ยินเมื่อพูดถึงชาวนาไทยที่หลังขดหลังแข็งสร้างผลผลิตที่ส่งมาถึงจานอาหารของทุกคน ทว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาชีพชาวนาหรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลับไม่สามารถลืมตาอ้าปากและมีชีวิตที่ดีได้ หนำซ้ำยังถูกโครงสร้างราคาข้าวบดขยี้ ทำให้ชีวิตต้องเข้าสู่วงจรหนี้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด   ช่วงหลายว...
Mkgeolli Attack
17 ธันวาคม 2021

Makgeolli Attack: การโจมตีของมักกอลลี เมื่อเหล้าของชาวนากลับมาทวงบัลลังก์ความนิยม

มักกอลลีคืออะไร มักกอลลี (막걸리 = Makgeolli หรือ Makkolli) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบดั้งเดิมของเกาหลีที่คล้ายกับสาโท สามารถหมักได้เร็วภายในเวลาเพียง 7-10 วัน และผลิตด้วยกรรมวิธีการหมักแบบขั้นตอนเดียว ไวน์ข้าวชนิดนี้ตามธรรมเนียมดั้งเดิมมักต้มกันภายในบ้าน และใช้เป็นเครื่องดื่มประจำวัน ตลอดจนดื่มในโอกาสพิเศษต่างๆ    กรรมวิธีการผลิตมัก...

X
Close Advertising