×

ครม. เคาะปรับฐานเงินเดือนข้าราชการจบใหม่ แต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯ 18 ตำแหน่ง โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันงวดแรกวันนี้

โดย THE STANDARD TEAM
28.11.2023
 • LOADING...
คณะรัฐมนตรี

วันนี้ (28 พฤศจิกายน) ที่ทำเนียบรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งการประชุมในวันนี้มีการเคาะปรับขึ้นฐานเงินเดือนข้าราชการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ โดยเป็นการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อให้แข่งขันกับภาคเอกชนได้เท่านั้น แต่ไม่ใช่การปรับเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ

 

ขณะที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนและประชาชน ผ่านโครงการ e-Refund ที่จะเปิดให้ผู้เสียภาษีซื้อสินค้าในมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1.75 หมื่นบาท ปลอบใจผู้ที่พลาดจากโครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต คาดว่าจะกำหนดให้ใช้จ่ายได้ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 

 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดยจะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ในอัตรา 4% วงเงิน 780 ล้านบาท ซึ่งจะใช้เงินจากกองทุนนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรก่อน

 

กระทรวงมหาดไทย เสนอบัญชีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง แบ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 18 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 10 ตำแหน่ง รวม 28 ตำแหน่ง ดังนี้

 

 1. ชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. พงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. อังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. เอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. สมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. อนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. นิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. รัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. อดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. นริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงาน ปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ณัฐวัสส์ วิริยานุภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. สุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 1. ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

 

เริ่มโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท วันนี้

 

ด้าน ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงกรณีมาตรการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งมีเป้าหมายเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน โดยจะมีการจ่ายเป็น 5 งวด (28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566) เริ่มจ่ายวันนี้ (28 พฤศจิกายน) เป็นวันแรกครอบคลุม 21 จังหวัด จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2566 จึงจะครบทั้ง 77 จังหวัด กรอบวงเงินรวมกว่า 54,336 ล้านบาท ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

“รัฐบาลตั้งใจที่จะลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้ท่าน ความร่วมมือครั้งนี้สำเร็จได้เพราะพี่น้องเกษตรกรและตัวแทนชาวนาช่วยกัน วันนี้เป็นวันแรกที่โอนเงินได้ และเมื่อครบ 5 วันก็ครบทั้งประเทศ ปีต่อไปให้มาลงทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต อนาคตเราจะเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต ใช้เทคโนโลยีมาเสริมให้ผลผลิตสูงขึ้น จะได้เอาเงินก้อนนี้มาแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้มากขึ้น ให้ผลผลิตต่อไร่ดีกว่านี้ ความสำเร็จในครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากทุกพรรคที่เกี่ยวข้อง ขอให้เกษตรกรมีกำลังใจ” ภูมิธรรมกล่าว 

 

แบ่งจ่าย 5 งวด

 

ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน ระบุว่า วันนี้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) จะมีการเสนอโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต 2566/67 โดยจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในอัตรา 4% ใช้งบประมาณ 780 ล้านบาท จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในโอกาสแรกก่อน และสำหรับการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 แบ่งเป็น 5 งวด ประกอบด้วย

 

งวดที่ 1 จ่ายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 21 จังหวัด คือ หนองบัวลำภู, เลย, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, กำแพงเพชร, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, ตาก, เชียงราย, พะเยา, ลำปาง, แพร่, เชียงใหม่, น่าน, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, ลพบุรี และกรุงเทพฯ

 

งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 8 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, สกลนคร, อุดรธานี, นครพนม, หนองคาย, มุกดาหาร และบึงกาฬ

 

งวดที่ 3 จ่ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ และยโสธร

 

งวดที่ 4 จ่ายวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จำนวน 5 จังหวัด คือ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, ขอนแก่น และกาฬสินธุ์

 

งวดที่ 5 จ่ายวันที่ 2 ธันวาคม 2566 จำนวน 38 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, สิงห์บุรี, ปทุมธานี, สระบุรี, อ่างทอง, นนทบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, นครนายก, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ, จันทบุรี, ตราด, สุพรรณบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม, นครศรีธรรมราช, สงขลา, พัทลุง, ตรัง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง และพังงา 

 

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง LINE: BAAC Family อีกด้วย

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising