×

งบประมาณแผ่นดิน

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
23 ธันวาคม 2020

ประยุทธ์ เคาะกรอบงบประมาณปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลง 5.66% ชงเข้า ครม. 5 ม.ค. 2564

วันนี้ (23 ธันวาคม) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับ 4 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยสำนักงบประมาณ, กระทรวงการคลัง, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง...
21 มกราคม 2020

มติที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 แล้ว

วันนี้ (21 มกราคม) ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 228 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 8​ เสียง​ และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ​    จากนั้น​จะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป   พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า...
24 กันยายน 2019

ครม. เห็นชอบแผนบริหารหนี้สาธารณะของไทย เตรียมก่อหนี้ใหม่ 8.9 แสนล้านบาท เน้นโครงสร้างพื้นฐาน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563) ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ แผนการก่อหนี้ใหม่ แผนการชำระหนี้ และแผนการบริหารหนี้เดิม   1. แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 8.9 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่      1. การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลรวม 7.4 แสนล้านบาท ซึ่งจะกู้มาเพื่อ 3...
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563,
17 กันยายน 2019

ครม. เห็นชอบ เปิดสภาฯ พิจารณางบปี 2563 วันที่ 17 ตุลาคมนี้

วันนี้ (17 ก.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติหลักการตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ หลังปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนนั้น   โดยที่ ครม. จะต้องเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...
วิษณุ เครืองาม
18 เมษายน 2019

วิษณุตีตกข้อเสนอไพบูลย์ ยัน รธน. มาตรา 270 ให้ ส.ว. ร่วมโหวตงบประมาณแผ่นดินไม่ได้

เกมการเมืองหลังการเลือกตั้งในระหว่างที่ กกต. ยังไม่รู้วิธีการคำนวณคะแนนจนต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ คือการแข่งกันรวมเสียง ส.ส. ระหว่างขั้วพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยว่าฝั่งใดจะได้เกิน 250 ที่นั่ง   รูปเกมนี้มีโอกาสที่การเมืองจะเดินไปสู่ ‘รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ’ หรือรัฐบาลที่ได้ ส.ส. เกินกึ่งหนึ่งไม่มาก และเสี่ยงที่จะบริหารราชการแผ่นดิน...
9 มกราคม 2019

ครม. อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. วันนี้ มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3,200,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากปีงบประมาณ 2562 ซึ่งอยู่ที่ 2 แสนล้านบาท   โดยมีโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประกอบด้วย   รายจ่ายประจำ 2,358,410.5 ล้านบ...
31 สิงหาคม 2018

งบประมาณที่ไร้เสียงคัดค้านของรัฐบาล คสช. 4 ปี 14 ล้านล้าน

4 ปีของรัฐบาล คสช. ได้ผ่านกฎหมายงบประมาณรวมวงเงินกว่า 14 ล้านล้านบาท   บรรยากาศการประชุมพิจารณางบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างราบรื่นเสมอมา โดยการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีในวาระ 2 และ 3 ล้วนแล้วเสร็จภายในวันเดียว เร็วที่สุดคือ 2 ชั่วโมงเศษ ส่วนนานที่สุดก็คือการประชุมอนุมัติงบประมาณปี 2558 ใช้เวลา 10 ชั่วโมง   นอกจากนี้...
1 สิงหาคม 2018

นายกฯ เตือนนักการเมืองหาเสียง อย่าสัญญาว่าจะให้ อาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ. งบประมาณฉบับใหม่

ระหว่างเปิดตัวโครงการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรับชำระสินค้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ (1 ส.ค.) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนตรี กล่าวช่วงหนึ่งว่า การหาเสียงครั้งต่อไปต้องระมัดระวังการสัญญาว่าจะให้ เพราะอาจจะผิด พ.ร.บ. งบประมาณฉบับใหม่ ที่มีหลักเกณฑ์วางไว้ให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้จ่ายงบประมาณที่เกิ...
16 มิถุนายน 2018

ประยุทธ์ ย้ำสมควรปูนบำเหน็จ 2 ขั้น 600 คสช. แต่ยังไม่อนุมัติเพราะคำนึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

วันนี้ (16 มิ.ย. 61) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวถึงกรณีที่สื่อมวลชนบางสำนักนำเสนอข่าว ครม. อนุมัติหลักการให้โควตาบำเหน็จประจำปี (2 ขั้น) นอกเหนือโควตาปกติกับเจ้าหน้าที่ คสช. จำนวน 600 คน ว่าที่ประชุม ครม. ครั้งที่ผ่านมาเพียงแค่รับทราบข้อเสนอของ คสช. เท่านั้น โดยได้ให้ฝ่ายความมั่นคงและ คสช. กลับไปพิจารณาทบทวนเกี่ยวกั...
12 มิถุนายน 2018

ประธาน สนช. เผยปม สนช. แอบงีบ บางคนไม่พร้อมอาจเผลอหลับ ย้ำส่งร่างกฎหมายเลือกตั้งให้ ครม. แล้ว

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งว่า ขณะนี้ สนช. ได้ส่งร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนื้อหาในร่างกฎหมายดังกล่าวว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ โดย สนช. ได้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีแ...

Close Advertising