×

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.
16 สิงหาคม 2022

จากแก้รัฐธรรมนูญถึงกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. เกมพลิกสูตรคำนวณที่ไม่มีประชาชนในสมการ

เหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 ปี อายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็จะหมดวาระลง และเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่ ตลอดระยะเวลา 3 ปีกว่าของสภาชุดนี้ มีความพยายามในการแก้รัฐธรรมนูญหลายครั้ง แต่สุดท้ายก็มักจะไม่เข้าเงื่อนไขต่างๆ ของการแก้รัฐธรรมนูญ แต่มีครั้งเดียวที่ประสบความสำเร็จคือการแก้ระบบเลือกตั้ง และต่อเนื่องมาด้วยการแก้กฎหมายลูกเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ...
คณะก้าวหน้า
11 กรกฎาคม 2022

คณะก้าวหน้ายื่น 80,772 รายชื่อ แก้ รธน. ปลดล็อกท้องถิ่น เพิ่มการกระจายอำนาจ หวัง ส.ส.-ส.ว. เห็นชอบเพื่อประชาชน

วันนี้ (11 กรกฎาคม) ผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่น 80,772 รายชื่อประชาชนจากคณะก้าวหน้าและภาคีเครือข่าย นำโดย พรรณิการ์ วานิช และ พริษฐ์ วัชรสินธุ เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยยกเลิกบทบัญญัติหมวด 14 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น    พรรณิการ์กล่าวถึง 80,772 รายชื่อว่าเป็นรายชื่อที่ภาคภูมิใจ เน...
คณะก้าวหน้า
1 เมษายน 2022

คณะก้าวหน้าเปิดแคมเปญแก้รัฐธรรมนูญหมวด 14 ธนาธรชี้ เป็นการกระจายอำนาจ-ปฏิรูปราชการ

วันนี้ (1 เมษายน) ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่คณะก้าวหน้าได้เข้าไปให้คำแนะนำและผลักดันโครงการต่างๆ ร่วมกับ 16 เทศบาล ใน 7 จังหวัด, 39 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใน 18 จังหวัด, สมาชิกสภาท้องถิ่นในนามคณะก้าวหน้าทุกระดับมากกว่า 200 คน ภายใต้งบประมาณรวมกัน 2,800 ล้านบาทต่อปี และจำนวนประชากร 4 แสนคน คณะก...
สมชัย ศรีสุทธิยากร
22 กุมภาพันธ์ 2022

สมชัย นำคณะรณรงค์แก้ รธน. ตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ ยื่น 70,500 รายชื่อประชาชนต่อสภาแล้ว หวังกลับสู่หลักประชาธิปไตยปกติ

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์) ที่สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่น 70,500 รายชื่อประชาชน จากคณะรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 272 ยกเลิกอำนาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นต่อ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำโดย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร นักวิชาการและอดีตคณะกรรมการการเลือกตั...
สมชัย ศรีสุทธิยากร
9 ธันวาคม 2021

สมชัย นำคณะยื่นริเริ่มแก้ รธน. ตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ มาตราเดียว ตั้งเป้าประชาชนมากกว่า 5 หมื่นรายชื่อ

วันนี้ (9 ธันวาคม) ที่อาคารรัฐสภา ราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา รับยื่นหนังสือจาก สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้เชิญชวน ที่ได้นำรายชื่อผู้ประชาชนจำนวน 46 คน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันลงนามขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ยกเลิกอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี เพรา...
การประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน
22 พฤศจิกายน 2021

เพื่อไทย-ก้าวไกล เตรียมเสนอร่าง พ.ร.ป. 2 ฉบับเข้าสภา หลัง รธน.ฉบับแก้ไขมีผลภายในสัปดาห์นี้ พร้อมยื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติหลังปีใหม่

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยกล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมจัดงานสานสัมพันธ์พรรคร่วมฝ่ายค้านในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ เพื่อความเหนียวแน่นและคุ้นเคยมากขึ้น โดยจะมีการแถลงและประเมินผลการทำงานในรอบปี ประเมินผลในเรื่องบทบาทการตรวจสอบราชการการบริหารราชการแผ่นดินต่อประชาชน และแนวทางการทำ...
ชวน หลีกภัย
22 พฤศจิกายน 2021

สภาเตรียม พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับได้เร็วสุด ธ.ค. นี้ หลัง รธน.ฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้แล้ว ชวนห่วงหากยุบสภาช่วงนี้อาจเกิดปัญหา

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ มีผลบังคับใช้ว่า กระบวนการต่อไปที่สภาจะต้องเตรียมรองรับคือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่เกี่ยวข้อง คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สอดค...
election
22 พฤศจิกายน 2021

ราชกิจจาฯ ประกาศ รธน.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตร 2 ใบ ผู้แทนฯ แบบเเบ่งเขต 400 คน บัญชีรายชื่อ 100 คน

วานนี้ (21 พฤศจิกายน) ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ มีรายละเอียดระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นไว้ โดยมาต...
18 พฤศจิกายน 2021

ชมคลิป: จาก ‘ล้มล้างการปกครอง’ สู่ ‘คว่ำแก้ รธน.’ ปิดประตูคุยสันติ? | THE STANDARD NOW

มองอนาคต หลัง ‘ล้มล้างการปกครอง’ สู่ ‘คว่ำแก้ รธน.’ ปิดประตูพุดคุยต่างเจน?   จากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้ 10 ข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎรเป็นการล้มล้างการปกครอง จนถึงการมีมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ ‘รื้อระบอบประยุทธ์’ ที่มีการยกเลิก 250 ส.ว. เป็นใจความสำคัญนำมาสู่คำถามว่าประตูสำหรับการพูดคุยอย่างสันติสำหรับคนกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนวัยผู้ให...
17 พฤศจิกายน 2021

ชมคลิป: มองความหวังหลังสภาตีตกร่าง รธน.-สมรสเท่าเทียมไหม? ไม่ขัด รธน. แต่ให้มี กม. แยกใช้ | THE STANDARD NOW

มองอนาคตและความหวัง หลังสภาตีตก ร่าง รธน. ไม่ยกเลิก ส.ว. กับ ไอติม-ปิยบุตร-ชินวรณ์​ ปชป.    หลังการประชุมสภาอัดดุเดือด วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาก็มีมติ ‘ไม่รับ’ หลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560  ซึ่ง พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ...

Close Advertising