×

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย
18 กันยายน 2021

จดทะเบียนสมรส-เปลี่ยนชื่อ จ่ายค่าธรรมเนียมแค่ 1 บาท มหาดไทยออกประกาศลดภาระประชาชนช่วงโควิด

วันนี้ (18 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย การลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การจดทะเบียนสมรสเหลือฉบับละ ‘1 บาท’ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดระบุว่า   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงทวีความ...
โกนเซิน
13 กันยายน 2021

อนุพงษ์ สั่งทุกจังหวัดเตรียมรับมือผลกระทบ พายุโซนร้อน ‘โกนเซิน’ ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (13 กันยายน) พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซินขณะนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกว๋างงาย ประเทศเวียดนาม มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโล...
House of Representatives
21 สิงหาคม 2021

ก้าวไกลชูป้าย ‘กำแพงกันคลื่น ต้องทำ EIA’ กลางสภา รัฐบาลวุ่น เจอฝ่ายค้านเสนอนับองค์ประชุม ก่อนสั่งพักไปถกต่อ

วานนี้ (20 สิงหาคม) กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายเสนอขอตัดลดงบประมาณกระทรวงมหาดไทยลงจากเดิม 10% เนื่องจากโครงการที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทยมีมากมายที่คิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม มีความซับซ้อน ไม่มีความพร้อม และไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้วิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่คือการแ...
ทวี สอดส่อง
20 สิงหาคม 2021

ส.ส. ประชาชาติ ตัดงบมหาดไทย 10% ชี้แบ่งสถาบันมากเกินไป มีสารพัดสิงห์ สร้างแตกแยก ปลัดมาจากสถาบันเดิม 7 ปีแล้ว

วันนี้ (20 สิงหาคม) พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลุกขึ้นขอเสนอแปรญัตติตัดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยในปี 2565 ลง 10% โดยประเด็นที่ตนขอเสนอปรับลดนั้นเห็นว่าในปี 2565 ทางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ
9 สิงหาคม 2021

ประวิตร สั่งเร่งรัดแผนฟื้นฟู ‘คลองแสนแสบ’ ให้กลับมาใสสะอาด กำชับ กทม. บริหารแผนรับมือฝนปี 2564

วันนี้ (9 สิงหาคม) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.), สำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการ สทนช. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ...
Suttipong Juljarern
3 สิงหาคม 2021

ครม. เคาะ สุทธิพงษ์นั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่ โยกผู้ว่าฯ ลำปางมาปทุมธานี วิเชียรคัมแบ็กผู้ว่าฯ โคราช ต่ออายุเก้าอี้ผู้ว่าฯ 5 จังหวัด

วันนี้ (3 สิงหาคม) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 28 ราย ดังนี้    สุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง...
31 กรกฎาคม 2021

มหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดติดชายแดนกัมพูชา เฝ้าระวังแรงงานเดินทางออกนอกพื้นที่ หลังกัมพูชาประกาศปิดพื้นที่ 8 จังหวัด

วันนี้ (31 กรกฎาคม) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า รัฐบาลกัมพูชาได...
โอภาส การย์กวินพงศ์
27 กรกฎาคม 2021

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติส่งหนังสือแนวทางฉีดวัคซีนสลับชนิดถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ กลุ่มเสี่ยงจังหวัดสีแดงเข้มรับ AstraZeneca 2 เข็ม

วันนี้ (27 กรกฎาคม) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0410.7/ว 822 เรื่อง แจ้งแนวทางการฉีดวัคซีนโควิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียดระบุว่า   ด้วยสถาน...
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งยกเลิกหนังสือจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ไทยเบฟฯ ให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ถือปฏิบัติตาม ศบค. อย่างเคร่งครัด

21 มิถุนายน 2021

ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งยกเลิกหนังสือจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ไทยเบฟฯ ให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ถือปฏิบัติตาม ศบค. อย่างเคร่งครัด


วันนี้ (20 มิถุนายน) ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0230/ว 3518 ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีรายละเอียดระบุว่า   เพื่อให้เกิดความเข...
ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
20 มิถุนายน 2021

วิจารณ์หนักปมมหาดไทยจัดสรรวัคซีนให้ไทยเบฟฯ ปลัดกระทรวงยืนยัน ขอมาหลายองค์กรตามแนวทางแจ้งความประสงค์ แต่ต้องไม่เลือกปฏิบัติ

วานนี้ (19 มิถุนายน) มีรายงานว่า ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือ 2 ฉบับ ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้สนับสนุนวัคซีนแก่พนักงานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ...