×

กระทรวงมหาดไทย

1 มิถุนายน 2020

มท.1 มอบนโยบายผ่อนคลายระยะ 3 ที่ผ่านมาทำได้ดี ย้ำการ์ดอย่าตก กำชับใช้งบต้องโปร่งใส

เมื่อวานนี้ (31 พฤษภาคม) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1)  เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้...
7 พฤษภาคม 2020

มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ห้ามใช้เครื่องกีดขวางปิดเส้นทางรอยต่อข้ามจังหวัดทั่วประเทศ

วันนี้ (7 พฤษภาคม) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วย ศบค.มท. ได้รับแจ้งและมีการร้องเรียนว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรและการประกอบอาชีพ จากการที่จังหวัดออกคำสั่งปิดเส้นทางเข้า-ออกในพื้นที่ของจังหวัด ใช้วัสดุขนาดใหญ่ปิดกั้นเส้นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ...
5 พฤษภาคม 2020

มท. แจ้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เข้มงวดสถานประกอบการ-สถานที่หลังคลายล็อก ไม่ปฏิบัติตามเจอสั่งปิด

วานนี้ (4 พฤษภาคม) ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด โดยมีใจความสำคัญระบุว่า    เนื่องจากปรากฏตามข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า ภายหลังการผ่อนคลายการบังคับใ...
การต่ออายุวีซ่า
27 เมษายน 2020

มท. ขยายเวลาต่างชาติวีซ่าหมดอายุ อยู่ในไทยได้ถึง 31 ก.ค. เหตุโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) มีใจความว่า ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการแจ้งที่พักอาศัยให้แก่คนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาต...
17 เมษายน 2020

มหาดไทยตั้งกองทุนสู้โควิด-19 ขรก. ระดับสูงบริจาคเงินเดือน 50% เป็นเวลา 3 เดือน ช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (17 เมษายน) ทางเพจเฟซบุ๊กของ ‘กระทรวงมหาดไทย PR’ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการในการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และมีการปิดสถานประกอบการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ประจำ และรัฐบาล องค์กร แล...
15 เมษายน 2020

ครม. อนุมัติโยกสลับเก้าอี้ผู้ว่าฯ 3 จังหวัด เพชรบุรี ภูเก็ต และชัยภูมิ

วันนี้ (15 เมษายน) คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอให้มีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 3 ราย ดังนี้   ให้ กอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกค...
15 เมษายน 2020

มหาดไทย แจ้ง อปท. พิจารณายกเว้นค่าเช่าอสังหาฯ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันนี้ (15 เมษายน) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่า อสังหาริมทรัพย์ของ อปท. เช่น ตลาด และอาคารพาณิชย์ ที่ได้รับผลก...
12 เมษายน 2020

มหาดไทยเผย ทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมใจออกประกาศงดขายเหล้า-เบียร์ ลดเสี่ยงโควิด-19

วันนี้ (12 เมษายน) เมื่อเวลา 14.00 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด ได้พิจารณาใช้มาตรการต่างๆ ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโร...
11 เมษายน 2020

มหาดไทยเผย ผู้ว่าฯ 47 จังหวัดสั่งปิดร้านค้า-สถานประกอบการขายสุรา สกัดโควิด-19

วันนี้ (11 เมษายน) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.) เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด ในการกำหนดมาตรการเพื่อสกัดและลดกา...
ผ่อนผันต่างชาติวีซ่าหมดอายุ
9 เมษายน 2020

มหาดไทยผ่อนผันต่างชาติวีซ่าหมดอายุ อยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 30 เม.ย. เหตุเพราะโควิด-19

วันนี้ (9 เมษายน) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อนุญาตให้คนต่างชาติบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน ระบุว่า โดยที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้นในราชอาณาจักร และมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก    รัฐบาลจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน...