×

สุดารัตน์ลงพื้นที่สกลนคร จี้รัฐเร่งแก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำด่วน ประกันราคามาช้าเกินไป

โดย THE STANDARD TEAM
10.11.2020
  • LOADING...
สุดารัตน์ลงพื้นที่สกลนคร จี้รัฐเร่งแก้ปัญหาราคาพืชผลตกตำ่ด่วน ประกันราคามาช้าเกินไป

วันนี้ (10 พฤศจิกายน) ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานสถาบันสร้างไทย สมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาราคาข้าวและราคายางพาราจากเกษตรกร ซึ่งพบข้อเท็จจริงจากเกษตรกรในอำเภอโคกศรีสุพรรณสะท้อนว่าราคาสินค้าเกษตรต่างๆ ตกต่ำมาก เช่น ยางพารากิโลกรัมละประมาณ 18 บาทเท่านั้น ขณะเดียวกันต้องประสบปัญหาต้นยางเกิดโรคทั้งเปลือกเน่า เปลือกแตก  

 

ขณะที่ราคาข้าวก็ตกตำ่ ข้าวหอมมะลิเกวียนละประมาณ 9,000 บาทเท่านั้น ซึ่งชาวนาต่างร้องทุกข์เป็นเสียงเดียวกันว่าขาดทุนอย่างหนัก อีกทั้งช่วงนี้ฝนตก ตากข้าวไม่ได้ ข้าวมีความชื้นสูง จึงยิ่งถูกกดราคาให้ต่ำลงไปอีก 

 

“เป็นราคาที่ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต ขาดทุนเยอะมาก อยากให้รัฐช่วยดึงราคาขึ้นอีกหน่อย หรือราคาที่เกษตรกรจะอยู่ได้คืออยากได้ตันละ 15,000 บาท ไม่เช่นนั้นชาวนาอยู่ไม่ได้ และอาจจะได้ขายนาเพิ่มแทนขายข้าว” ชาวนารายหนึ่งกล่าว

 

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าอยากให้รัฐบาลลงมาแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจกับเกษตรกร อย่างเช่น ‘โครงการประกันราคาสินค้าเกษตร’ ที่มีมติคณะรัฐมนตรีว่าจะประกันราคาข้าวหอมมะลิในราคาเกวียนละ 15,000 บาท และยางแผ่นรมควัน กิโลกรัมละ 60 บาท ยางก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 23 บาท 

 

แต่ขณะนี้เกษตรกรต้องขายข้าวหรือยางในราคาที่ต่ำมาก โดยยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือ หรือแม้แต่กระบวนการเพื่อรับสิทธิ์ประกันราคาก็ยังไม่มีในพื้นที่ เกษตรกรรู้สึกสิ้นหวังอย่างมาก จึงขอให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรภาคอีสานโดยด่วน

 

“โดยส่วนตัวหลังจากลงพื้นที่ ดิฉันเห็นว่าโครงการประกันราคาพืชผลเกษตรของรัฐบาลออกมาช้าเกินไป โดยเฉพาะในภาคอีสานที่ชาวนาได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวแล้วฝนก็ตก ทำให้ตากข้าวไม่ได้ ต้องรีบขาย จึงถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาตำ่มากๆ ขายได้เพียงกิโลกรัมละ 5-7 บาทเท่านั้น


“ราคายางพาราก็เช่นกัน ขณะที่ราคาในตลาดสูงถึงกิโลกรัมละ 60 บาท แต่เกษตรกรขายได้เพียงกิโลกรัมละ 18 บาทเท่านั้น เพราะกลไกการตลาดถูกบิดเบือนโดยกลุ่มทุน 5 เสือที่คุมราคายางทั้งประเทศ โดยรัฐบาลก็นิ่งเฉย ละเลยต่อการแก้ปัญหาที่ต้นตอ” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

 

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวด้วยว่าขอให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรภาคอีสานโดยด่วน โดยเฉพาะชาวนาที่ขายข้าวไปแล้วก่อนโครงการประกันราคาจะออกมา รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่รัฐบาลสัญญาว่าจะให้เกษตรกรไร่ละ 500 บาท ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้เก็บเกี่ยวแล้วก็ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวเลย

 

“ขอให้รัฐบาลมีความจริงใจในการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรไม่ได้ต้องการเงินที่แจกฟรีจากรัฐบาล แต่ต้องการให้รัฐบาลบริหารจัดการให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม ไม่ต้องการสัญญาที่ทำไม่ได้จริง” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวในที่สุด

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising