×

ประชุมโฆษก 20 กระทรวง เน้นชี้แจงข่าวปลอมให้ทันสถานการณ์ พร้อมกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงานด้วย

โดย THE STANDARD TEAM
23.08.2021
  • LOADING...
Spokesperson meeting

วันนี้ (23 สิงหาคม) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ได้เชิญโฆษกกระทรวงทั้ง 20 กระทรวง ร่วมประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง โดยประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีผู้แทนศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการบูรณาการบริหารจัดการข่าวปลอมระหว่างโฆษกกระทรวง สำนักโฆษก กรมประชาสัมพันธ์ และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

 

อนุชากล่าวว่า ที่ผ่านมาทีมโฆษกรัฐบาลได้รับความร่วมมืออย่างดีจากส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันสถานการณ์ ซึ่งในปัจจุบันพบว่านอกจากข่าวชี้แจงตามภารกิจของส่วนราชการแล้วยังมีปัญหาเรื่องข่าวปลอม (Fake News) และข่าวที่บิดเบือน โดยเฉพาะที่มีการเผยแพร่ทางสื่อและแพตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมาก โดยก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมภายในกระทรวงเอง ซึ่งส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแล้ว ในส่วนสำนักโฆษกก็ได้ประชุมหารือกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เพื่อร่วมกำหนดการชี้แจงข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน ให้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของงานประชาสัมพันธ์ส่วนราชการและโฆษกกระทรวง โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมร่วมกำหนดประเด็นข่าวปลอมกับสำนักโฆษกและกรมประชาสัมพันธ์ และแจ้งประเด็นข่าวปลอมและข่าวที่บิดเบือนให้ส่วนราชการชี้แจงอย่างทันท่วงที โดยจะกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนด้วย

 

อนุชากล่าวต่อไปว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยเกี่ยวกับประเด็นข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน ที่เกี่ยวกับความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับสถานการณ์การโควิด ที่มีเจตนาจงใจสร้างส่งผลกระทบต่อรัฐบาลและการดำเนินงานของส่วนราชการ รวมทั้งความปลอดภัยของประชาชนโดยส่วนใหญ่ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวงได้เห็นชอบแนวปฏิบัติเพื่อให้โฆษกกระทรวงทุกกระทรวงสามารถตอบโต้ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน ด้วยข่าวเท็จจริงได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งยังได้มีการพูดคุยถึงการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐบาล สร้างการรับรู้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising