×

ทีมโฆษกรัฐบาลปรับแผนงานสื่อสาร เข้าโหมดเชิงรุก รวดเร็ว ไม่สร้างความสับสน

โดย THE STANDARD TEAM
16.03.2024
  • LOADING...

วานนี้ (15 มีนาคม) ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าได้เชิญทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ คารม พลพรกลาง, รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี และ เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมหารือปรับการทำงานการสื่อสารของรัฐบาลให้เข้าสู่โหมดเชิงรุกให้มากขึ้น พร้อมทั้งขอรับฟังคำแนะนำจาก นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วย

 

ชัยกล่าวว่า รัฐบาลได้มีหลายนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ภายใต้ข้อจำกัดโดยเฉพาะทางด้านงบประมาณ ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานที่เป็นรูปธรรมหลายเรื่อง แต่เห็นได้ชัดว่าการสื่อสารยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมพอ

 

ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบนโยบายและประโยชน์จากนโยบายมากยิ่งขึ้น จึงเชิญทีมโฆษกรัฐบาลมาหารือกันเพื่อปรับแผนการสื่อสารให้รวดเร็ว ชัดเจน เป็นเอกภาพมากขึ้น ข่าวไหนไม่จริงต้องชี้แจงให้รวดเร็ว

 

โดยรัฐบาลต้องการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนและข้อแนะนำจากทุกภาคส่วน เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ตรงใจพี่น้องประชาชนยิ่งขึ้น

 

“ทีมโฆษกรัฐบาลพร้อมทำงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่พี่น้องประชาชน โดยการนำเสนอผลงานสื่อสารสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจต่อผลการดำเนินงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยจะปรับรูปแบบการทำงาน การนำเสนอให้รวดเร็วทันเหตุการณ์ รวมทั้งชี้แจงแก้ไขข่าวเท็จ ข่าวบิดเบือนทันที เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่สร้างความสับสนแตกแยกในสังคม เน้นทำงานเชิงรุก สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่าย ทั่วถึง และรวดเร็ว” ชัยกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising