×

สรุปผลรางวัล SET Awards 2021 ขอแสดงความยินดีกับทุกบริษัท ตอกย้ำความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
08.11.2021
 • LOADING...
SET Awards 2021

HIGHLIGHTS

10 mins. read
 • งานประกาศรางวัล SET Awards 2021 ครั้งที่ 18 ปีนี้ จะมอบรางวัลให้กับกลุ่ม Business Excellence และ Sustainability Excellence และรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ Awards of Honor สำหรับบริษัทที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป รวมถึงการเพิ่มกลุ่มรางวัลตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในกลุ่ม mai ออกเป็น 2 กลุ่ม และปรับเพิ่มกลุ่มย่อยในรางวัล Best Innovative Company Awards และรางวัล Deal of the Years อีกด้วย
 • กลุ่ม Business Excellence มี 97 บริษัทที่เข้าชิงรางวัลในรอบสุดท้าย และมีผู้ได้รางวัลทิ้งสิ้น 26 รางวัลใน 7 ประเภท ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
 • กลุ่ม Sustainability Excellence มี 51 บริษัทที่เข้าชิง มีผู้ได้รางวัลทั้งสิ้น 38 รางวัลใน 3 ประเภท แบ่งเป็น 8 บจ. ที่ได้รางวัล Sustainability Awards of Honor และ 4 บจ. ได้รางวัล Best Sustainability Awards อีก 10 บริษัท ได้รางวัล Highly Commended in Sustainability และรางวัล Rising Star Sustainability Awards 16 บริษัท

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกาศรางวัล SET Awards 2021 ครั้งที่ 18 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  

 แม้ว่าช่วงปีที่ผ่านมาจะเกิดการแพร่ระบาดโควิด ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงัก แต่ตลาดทุนไทยก็ยังคงแข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นและความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งจุดแข็งที่ทำให้ตลาดทุนฟื้นตัวได้เร็วส่วนหนึ่งมากจากการที่ บจ. ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนมาหลายสิบปีตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้ง โดยหลายบริษัทอยู่ใน Thailand Sustainability Index, Dow Jones Sustainability Index ซึ่งทำให้หุ้นของบริษัทที่อยู่ในดัชนีต่างๆ ให้ผลตอบแทนในตลาดทุนสูง ถือเป็นจุดแข็งของประเทศที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจและทำให้ บจ. ไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
 

ความพิเศษของงาน SET Awards 2021 ครั้งนี้มีการเพิ่มกลุ่มรางวัลตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในกลุ่ม mai ออกเป็น 2 กลุ่ม และปรับเพิ่มกลุ่มย่อยในรางวัล Best Innovative Company Awards และรางวัล Deal of the Years เพื่อส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีศักยภาพมากขึ้น

 

โดยปีนี้มีรายชื่อบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน ที่เข้ารอบใน 2 กลุ่มรางวัล Business Excellence และ Sustainability Excellence ทั้งสิ้น 99 บริษัท ในจำนวนดังกล่าวพบว่ามีบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเป็นจำนวนมาก และหลายบริษัทก็เป็นบริษัทใหม่ที่ไม่เคยได้รับการเสนอชื่อมาก่อน สะท้อนให้เห็นศักยภาพและความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจที่พร้อมปรับตัวอยู่เสมอแม้ในภาวะโควิด”

 

 

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ทุกบริษัทที่ได้รับรางวัลในปีนี้ล้วนแล้วแต่มีความเหมาะสมกับรางวัลอันทรงคุณค่า ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรและตลาดทุนไทย รางวัล SET Awards 2021 เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทุกท่านล้วนมีความโดดเด่นในการนำพาองค์กรให้เดินหน้าต่อไปภายใต้สถานการณ์ของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ภาคตลาดทุนได้ทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ สร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ทำให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัลที่ท่านได้รับจะเป็นเครื่องตอบแทน และเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรของท่านต่อไปในอนาคต”


กลุ่ม Business Excellence มีผู้ได้รางวัลทั้งหมดทิ้งสิ้น 26 รางวัลใน 7 ประเภท และ 51 บริษัทที่เข้าชิงในกลุ่ม Sustainability Excellence มีผู้ได้รางวัลทั้งสิ้น 38 รางวัลใน 3 ประเภท ล้วนเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนที่พัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง ESG: Environmental, Social, Governance มุ่งสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”และนี่คือผลรางวัล SET Award 2021 องค์กรต้นแบบของตลาดทุนไทย 

 

รางวัล SET Awards 2021 กลุ่ม Business Excellence

 

 

สรุปผลรางวัลกลุ่ม Business Excellence 

SET Award of Honor

 

 • Excellence as a Securities Company: Institutional investors ปี 2019-2021 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS)


Best CEO Awards

 • เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)
 • จิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (XO)


Young Rising Star CEO Award

 • เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (TSR) 

Best Company Performance Awards

 • CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • TQM บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
 • AI บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • APURE บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • XO บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
 • MGT บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

Best Innovative Company Awards

 • BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นวัตกรรม: วินโนหนี้ นวัตกรรมพลังงานสีเขียว ยกระดับคุณภาพชีวิตวินมอเตอร์ไซค์             
 • BGC บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) นวัตกรรม: บรรจุภัณฑ์แก้วน้ำหนักเบาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                                         
 • PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นวัตกรรม: วัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต Innaqua
 • TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นวัตกรรม: ผลิตภัณฑ์จากท้องทะเลลึก                                                                       
 • QTC บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นวัตกรรม: ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะ
 • SCBAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด นวัตกรรม: SCBAM Machine Learning Investment

 

Best Investor Relations Awards

 • PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • JWD บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • TACC บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ZIGA บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) 

Deal of the Year Awards

 • ด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายสูงกว่า 3,000 ล้านบาท
  การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)  

บริษัทจดทะเบียน: บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาทางการเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 • ด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท                                            

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) 

บริษัทจดทะบียน: บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาทางการเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 • ด้านการควบรวมกิจการ 

การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 22.71 ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) โดย ดร.สาธิต วิทยากร  
ที่ปรึกษาทางการเงิน: บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
                             

Best Securities Company Awards

 • Institutional Investors: CS บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • Retail Investors: KS บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

Best Asset Management Company Award

 • KAsset บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด


บริษัทที่เข้าชิงรางวัล Business Excellence ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) จนได้ 28 บริษัทใน 7 ประเภทรางวัลที่โดดเด่นในการดำเนินงานทางธุรกิจ แบ่งเป็น บจ. ใน SET 19 บริษัท mai 3 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 3 บริษัท (รวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 2 บริษัท  

 

 

นอกจากนี้ KKPS หรือ บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ยังสามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องในด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันตั้งแต่ปี 2019-2021 จนได้รับรางวัล SET Award of Honor Excellence as a Securities Company อย่างที่ทราบกันดีว่า KKPS อยู่เบื้องหลังดีลใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อและควบรวมกิจการ การเสนอขายหุ้นไอพีโอ (IPO) มากมาย ด้วยความโดดเด่นของการเป็น Solution Provider ที่หาคำตอบการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดกับลูกค้าแต่ละรายผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนที่ครบทุกด้าน และการมีทีมงานวิจัยและนักวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติระดับโลกอย่าง Bank of America จึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนได้อย่างดี   

 

 

ส่วนไฮไลต์ของงานประกาศรางวัล SET Awards ในทุกปี ได้แก่ รางวัล Best CEO Awards & Young Rising Star CEO Award ซึ่งปีนี้ เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) คว้ารางวัล Best CEO Award ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นปีที่ 2 ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ mai จิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ด (XO) ได้รับเลือกให้เป็น Best CEO Award ด้านรางวัล Young Rising Star CEO Award ตกเป็นของ เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) 

 

 

 

อีกกลุ่มรางวัลที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้น Best Innovative Company Awards ของทั้ง 14 บริษัท 14 นวัตกรรมที่เข้าชิงรางวัล ล้วนแล้วแต่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับบริษัทอื่นๆ ต่อไป เช่น นวัตกรรม Winnonie (วินโนหนี้) มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า นวัตกรรมพลังงานสีเขียวที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตวินมอเตอร์ไซค์ สนับสนุน Green Economy มุ่งแก้ปัญหามลพิษและลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนของ BCP หรือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) กับนวัตกรรมวัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต Innaqua ที่สังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติมีส่วนประกอบหลักจากเส้นใยเซลลูโลสบริสุทธิ์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ขนาดนาโนเมตร ประกอบด้วยรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมากทำให้ดูดซึมน้ำได้เป็นอย่างดีและไม่ระคายเคืองผิวหนัง อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาในการเปลี่ยนวัสดุปิดแผลจึงช่วยลดต้นทุนในการรักษา บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (QTC) กับนวัตกรรมระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Transformer Monitoring System ที่สามารถตรวจวัด จัดเก็บ แสดงผลสถานะการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า และแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติผ่านแอปพลิเคชัน ให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันและช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกทาง 

 

หรือนวัตกรรม SCBAM Machine Learning Investment โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) กองทุนที่เรียนรู้ด้วย Machine Learning และ AI เพื่อประเมินการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการลงทุนอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ โดยใช้ข้อมูล Alternative Data ในการวิเคราะห์การลงทุน จึงสามารถขยายขอบเขตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายในตลาดต่างประเทศได้ง่าย ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  

 

รางวัล SET Awards 2021 กลุ่ม Sustainability Excellence

 

 

สรุปผลรางวัลกลุ่ม Sustainability Excellence

Sustainability Awards of Honor

 

 • PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
 • BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

Best Sustainability Awards

 • IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)


Highly Commended in Sustainability Awards

 • CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 • S & J บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 

Rising Star Sustainability Awards

 • ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
 • WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 • JWD บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
 • IRC บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • THIP บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • ITEL บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
 • COLOR บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
 • SELIC บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

 

โดยบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกในกลุ่ม Sustainability Excellence จะต้องเป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2564 และ 3 ประเภทรางวัล ได้แก่

 

1. Best Sustainability Awards
2. Highly Commended in Sustainability Awards
3. Rising Star Sustainability Awardsจะมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 

ทั้ง 38 บริษัทที่ได้รับรางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence ปีนี้ แบ่งเป็น บจ. ใน SET 35 บริษัท mai 3 บริษัท โดยมี 8 บจ. ที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นเลิศได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor ได้แก่ BANPU, BCP, IRPC, PTT, PTTGC, SAT, SCC, TOP นอกจากนี้ยังมี บจ. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Sustainability Awards 4 บริษัท รางวัลดีเด่น Highly Commended in Sustainability Awards 10 บริษัท และรางวัล Rising Star Sustainability Awards 16 บริษัท

 

นอกจากจะเป็นปีที่มีกลุ่มบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีมากถึง 8 บริษัทที่ได้รางวัล Sustainability Awards of Honor ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จที่มอบให้กับบริษัทที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป แสดงให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืนในประเทศไทยมีมากขึ้น ได้แก่  

 

 

 • บมจ.ปตท. (PTT) ประกาศวิสัยทัศน์องค์กรที่ยึดมั่นหลักการบริหารความเสี่ยงและต่อยอดโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านนวัตกรรมต่างๆ ที่เพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานสะอาดและสร้างการเติบโตด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน 
 • บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ การสร้างนวัตกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรให้แก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ขับเคลื่อนเพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ได้แก่ Efficiency-Driven, Portfolio-Driven และ Compensation-Driven ซึ่งถือเป็นกรอบนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ
 • บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและหลัก Sustainable Development เข้ามาในทุกมิติการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเดินหน้าสร้าง Ecosystem ทางธุรกิจและขยายความร่วมมือในรูปแบบ Open Innovation เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค
 •  บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ผ่านแนวทางการปฏิบัติบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)
 • บมจ.บ้านปู (BANPU) ปีนี้มีการเพิ่มสัดส่วนพอร์ตโฟลิโอพลังงานที่สะอาดและฉลาดให้มากขึ้นผ่าน บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ที่จะเป็นเรือธงในการสร้างและขับเคลื่อนพอร์ตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน และพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานเพื่อตอบเทรนด์พลังงานยุคใหม่ และการจัดตั้ง Digital Center of Excellence (DCOE) เพื่อเป็นหน่วยงานเรือธงในการนำบ้านปูสู่การปรับเปลี่ยนวิธีทำงานให้ตอบรับโลกยุคใหม่
 • บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคิดค้นพลาสติกนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ Polypropylene Random Copolymer 3340H สำหรับใช้ผลิตเบ้าขาเทียม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ นอกจากนี้ยังนำเศษพลาสติกนวัตกรรมที่ได้จากการผลิตขาเทียมกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนำมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ใหม่
 • บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านกิจกรรมและโครงการที่สร้างประโยชน์ มุ่งเน้นนำนวัตกรรมมาเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อร่วมพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้แนวทาง BCG Economy Model
 • บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) ยังคงดำเนินงานภายใต้ปรัชญา ‘3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล’ ประกอบด้วย ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ มีการพัฒนาการผลิตตามหลัก Circular Economy ออกแบบนวัตกรรมผลิตชิ้นส่วนโดยใช้ระบบออโตเมชันเพื่อลดน้ำหนักรถยนต์และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  

 

รางวัล SET Awards ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตลาดทุนไทย นอกจากจะเป็นการประกาศเกียรติยศแห่งความสำเร็จให้แก่ทุกบริษัทแล้ว ยังถือเป็นรางวัลที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทยทั้งปัจจุบันและอนาคต

 

THE STANDARD ขอแสดงความยินดีกับทุกบริษัทและผู้บริหารทุกท่านที่ได้รับรางวัล SET Awards 2021

 

ดูรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่ www.set.or.th/setawards ผู้ที่สนใจสามารถรับชมงานประกาศรางวัลย้อนหลังได้ที่ Facebook: SET Thailand และ YouTube: SET Thailand หรือ www.set.or.th/setawards 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising