×

ส่อง 26 เก้าอี้กรรมาธิการ ส.ว. ทหารได้นั่งประธานมากที่สุด

11.09.2019
  • LOADING...
กรรมาธิการ สว

ตามมติที่ประชุมวุฒิสภาได้เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาจำนวน 26 คณะ โดยวันนี้ได้กำหนดนัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรกเพื่อเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก และตำแหน่งอื่นตามความจำเป็นจากกรรมาธิการในคณะ ตามข้อบังการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 87 ได้ข้อสรุปที่น่าสังเกตดังนี้

 

กรรมาธิการ สว

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories