×

ครม. อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ. เลือก สว. เริ่มรับสมัคร 13 พ.ค. นี้ ไฟเขียวเพิ่มงบค่าใช้จ่ายอีกกว่า 227 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
23.04.2024
  • LOADING...
พ.ร.ฎ. เลือก สว.

วันนี้ (23 เมษายน) คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการให้ดำเนินการเลือก สว. ตามมาตรา 107 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากอายุของ สว. สิ้นสุดลงในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 แต่ยังอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี สว. ขึ้นใหม่ 

 

ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก สว. จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 โดยจะประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 กำหนดวันเลือก สว. ระดับอำเภอ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 กำหนดวันเลือก สว. ระดับจังหวัดในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 กำหนดวันเลือก สว. ระดับประเทศในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 และกำหนดวันที่จะประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567

 

คารมกล่าวอีกว่า ครม. อนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สว. ตามที่สำนักงาน กกต. เสนอจำนวน 227,105,500 บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สำนักงาน กกต. ดำเนินการเองจำนวน 100,949,700 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงานจำนวน 126,155,800 บาท 

 

เนื่องจาก กกต. มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สว. จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,516,418,100 บาท แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพียง 1,198,866,800 บาท ขณะเดียวกัน กกต. มีเงินนอกงบประมาณคงเหลือเพียง 90,445,800 บาท จึงขออนุมัติเพิ่มเติมจาก ครม. ในส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน 227,105,500 บาท 

 

ด้าน รัดเกล้า​ อินทวงศ์​ สุวรรณคีรี​ รองโฆษกรัฐบาล กล่าวเสริมว่า การเลือก สว. ครั้งนี้ 200 คน ใครที่จะสมัครขอให้เป็นคนที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์ของชาติโดยแท้จริง ไม่ใช่การเข้ามาสู่ตำแหน่งเพียงแค่เล่นการเมือง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising