×

สว. 67 : ผู้สมัคร สว. ภาคประชาชน เรียกร้อง กกต. ไม่อุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนระเบียบแนะนำตัว ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

โดย THE STANDARD TEAM
27.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (27 พฤษภาคม) ตัวแทนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ภาคประชาชน ยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบ กกต. 5 ข้อ ทำให้การแนะนำตัวจะไม่มีข้อจำกัดทั้งในแง่ของรูปแบบ เนื้อหา ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวกันได้อย่างอิสระ ให้แนะนำตัวผ่านกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ

 

ทางผู้สมัคร สว. ภาคประชาชน มีความกังวลที่ กกต. จะยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ซึ่งพ้นระยะเวลาการเลือก สว. แล้ว ผู้สมัครเรียกร้องให้ กกต. ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองว่าด้วยระเบียบการแนะนำตัวผู้สมัคร สว. 2567 โดยข้อเรียกร้องมีทั้งหมด 4 ข้อ และ กกต. ต้องยืนยันอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดว่าจะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง เพื่อให้ผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าสามารถแนะนำตัวได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด และให้ผู้เลือกสามารถแนะนำตัวได้อย่างปราศจากความหวาดกลัว และมีความเสมอภาคเท่าเทียม

 

ทางกลุ่มยังเรียกร้องว่า กกต. มีอำนาจสั่งยกเลิกระเบียบฉบับเดิมให้สิ้นผลไปได้ หรือจะออกกฎระเบียบการแนะนำตัวฉบับใหม่ โดยต้องไม่จำกัดเนื้อหาในการแนะนำตัวและสิทธิในการรับรู้ของประชาชน และ กกต. ต้องประกาศสถานที่เลือกโดยระดับอำเภอโดยเร็ว และเป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จัก สามารถเดินทางได้โดยสะดวก ให้ความชัดเจนในแนวปฏิบัติและการเลือกว่าจะต้องทำอย่างไร โดยผู้สมัครจะต้องทำอะไรบ้าง และใช้เวลานานเท่าไร

 

นอกจากนี้ กกต. ต้องเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถสังเกตการณ์การเลือก สว. ได้ตลอดกระบวนการ และเปิดให้ผู้สมัคร สว. สามารถทักท้วงกระบวนการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีกระบวนการตรวจสอบที่รวดเร็ว

 

อัปเดตข่าวล่าสุด เลือก สว. 2567 เกาะติดผลการเลือก สว. ได้ที่ https://thestandard.co/thai-senate-election-2024/, Facebook : THE STANDARD และ YouTube : THE STANDARD

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising