×

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร ‘เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ’ พร้อมพวกรวม 14 ราย กับ DSI ข้อหาสร้างราคาหุ้น-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

01.12.2022
 • LOADING...

สำนัก ก.ล.ต. ระบุว่า ได้กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาบุคคล 14 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีสร้างราคาหุ้น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH ได้แก่ สัญญา EARTHU16 สัญญา EARTHH17 และสัญญา EARTHM17 พร้อมรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 

มีรายชื่อดังนี้

 

 1. ขจรพงศ์ คำดี 
 2. พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ 
 3. พิพรรธ พิหเคนทร์ 
 4. พิรุฬห์ พิหเคนทร์ 
 5. จิตตเกษม คุณชยางกูร 
 6. รุ่งกาญจน์ สัญญวิรัตน์ 
 7. สุภาภรณ์ สายคำ 
 8. ปริญดา วิสุทธะนะ 
 9. ลักขณา จันทร์เต็ม 
 10. ชิดชนก ศรีอินทร์ 
 11. พิบูล พิหเคนทร์ 
 12. พัชวัฏ คุณชยางกูร 
 13. เกษมสัณห์ คุณชยางกูร 
 14. สมพงษ์ บวรไกรศรี 

 

โดย ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบเพิ่มเติม พบการกระทำความผิดของบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารในขณะเกิดเหตุ และพวก รวม 14 ราย ได้ร่วมกันซื้อขายหุ้น EARTH ในช่วงวันที่ 5 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2559 และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH ได้แก่ สัญญา EARTHU16 ในช่วงวันที่ 2-28 กันยายน 2559 สัญญา EARTHH17 ในช่วงวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 และสัญญา EARTHM17 ในช่วงวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 ในลักษณะผลักดันราคาอย่างต่อเนื่องและควบคุมราคาปิดเพื่อรักษาระดับราคา ทำให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น EARTH และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อจูงใจให้ผู้ลงทุนรายอื่นเข้ามาซื้อหรือขายตาม ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising