×

‘เอสซีจี เคมิคอลส์’ ร่วมทุน ‘Denka’ พันธมิตรจากญี่ปุ่น รุกธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนยานยนต์ไฟฟ้า จ่อสรุปผลลงทุนขั้นสุดท้ายปี 66

20.10.2022
  • LOADING...

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC ส่งบริษัทย่อย เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท Denka Company Limited จากประเทศญี่ปุ่น ลุยธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอะเซทิลีนแบล็ก พร้อมก้าวเข้าสู่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า คาดจะสรุปผลการลงทุนขั้นสุดท้ายปี 2566

 

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หรือ เอสซีจี แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าร่วมลงทุนตามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Denka Company Limited (หรือ Denka) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดตั้งบริษัทสำหรับธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอะเซทิลีนแบล็ก (Acetylene Black) (บริษัทร่วมทุน)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


โดยทาง Denka จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 60% และส่วนที่เหลือจำนวน 40% จะถือหุ้นโดย SCGC 

 

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดระยอง ประเทศไทย มีกำลังการผลิตประมาณ 11,000 ตันต่อปี และคาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการผลิตได้ภายในต้นปี 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดการลงทุนจะเป็นไปตามการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในต้นปี 2566

 

Denka เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตอะเซทิลีนแบล็ก ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EV เป็นหลัก รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยวัตถุดิบที่ได้จาก SCGC (เอทิลีน, อะเซทิลีนและ อีเทน) นั้นจะจัดหาโดยโรงงาน Olefins ของ SCGC ในการผลิตอะเซทิลีนแบล็กของ Denka (DENKA BLACK) ซึ่งเป็นคาร์บอนแบล็กชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติที่มีความบริสุทธิ์สูง และนำไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม

 

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนนี้จะส่งเสริมให้ SCGC สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีแนวโน้มความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGC ในการยกระดับธุรกิจสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added: HVA) และเสริมสร้างการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อรองรับเมกะเทรนด์ การร่วมทุนกับ Denka จะช่วยเน้นย้ำจุดยืนของ SCGC ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์ด้วยความสำเร็จมาแล้วหลายทศวรรษกับพันธมิตรระดับโลก

 

Denka เป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยมีแผนธุรกิจในระยะกลางที่มุ่งเน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยเฉพาะในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ Denka ยังให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้าน ESG เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ ในปี 2564 Denka มีรายได้สุทธิประมาณ 1.13 แสนล้านบาท กำไรสุทธิประมาณ 7.7 พันล้านบาท และสินทรัพย์รวมประมาณ 1.64 แสนล้านบาท

 

ขณะที่ SCGC เป็นบริษัทผู้นำด้านธุรกิจเคมิคอลส์ในภูมิภาคอาเซียน ประกอบธุรกิจในประเทศไทยอินโดนีเซียและเวียดนาม โดยมี 4 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ 1. ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน 2. มุ่งขยายและสร้างความแข็งแกร่งเพื่อเป็นผู้ประกอบธุรกิจไวนิล (Vinyl) ครบวงจร 3. เป็นผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Polymer) และ 4. พัฒนาและเร่งการเติบโตของสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ทั้งนี้ การลงทุนของ SCGC มีการพิจารณาผลตอบแทนของทุกโครงการตลอดช่วงระยะวัฏจักรของปิโตรเคมี (Over the Cycle)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising