×

‘เอสซีจี’ กำไรจากการดำเนินงานไตรมาสแรกปีนี้ทรุด 42% พิษต้นทุนพลังงานพุ่ง-กำไรธุรกิจเคมิคอลส์ร่วง

27.04.2023
  • LOADING...
ปูนซิเมนต์ไทย

ปูนซิเมนต์ไทย หรือ เอสซีจี รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/66 ที่ 16,526 ล้านบาท โต 87% เหตุมีกำไรพิเศษจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน SJWD จำนวน 11,956 ล้านบาท แต่กำไรจากการดำเนินงานทรุดแรง 42% รับพิษต้นทุนพลังงานพุ่ง-กำไรธุรกิจเคมิคอลส์ร่วง

 

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หรือ เอสซีจี แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/66 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 128,748 ล้านบาท ลดลง 16% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากมาจากธุรกิจเคมิคอลส์ EBITDA ลดลง 31% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณขายและราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ลดลง

 

ขณะที่มีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 1/66 ที่ 16,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากในไตรมาสที่ 1/66 มีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการรวมกิจการระหว่าง บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ หรือ SJWD จำนวน 11,956 ล้านบาท

 

สำหรับกำไรที่ไม่รวมรายการพิเศษ (Profit Excluding Extra Items) ลดลง 42% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์ รวมทั้งต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

         

ด้านธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง (SCGP) มีรายได้จากการขายในไตรมาส 1/66 เท่ากับ 33,729 ล้านบาท ลดลง 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน EBITDA เท่ากับ 4,474 ล้านบาท ลดลง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสำหรับงวดเท่ากับ 1,220 ล้านบาท ลดลง 26% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ส่วนเงินปันผลรับในไตรมาส 1/66 เท่ากับ 143 ล้านบาท ลดลง 1,153 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้น 20-50% เท่ากับ 112 ล้านบาท และจากบริษัทอื่นที่ถือหุ้นต่ำกว่า 20% เท่ากับ 31 ล้านบาท

 

ขณะที่รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสำหรับไตรมาส 1/66 มีมูลค่า 8,921 ล้านบาท โดยสัดส่วนการลงทุนเป็นของธุรกิจเคมิคอลส์ 52% ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 19% ธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง 19% และส่วนงานอื่น 10% โดยรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนส่วนใหญ่ใช้สำหรับโครงการปิโตรเคมีครบวงจรของ LSP ทั้งนี้ คาดการณ์รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนสำหรับปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาท

 

ขณะที่มีปริมาณขายสินค้าเคมีภัณฑ์และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง ประกอบกับต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เอสซีจีมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 923,725 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 17,235 ล้านบาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising