×
SCB 11 11 Last Call

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิด กองทุน RMF กองใหม่ เน้นลงทุนหุ้นนวัตกรรม-เทคโนโลยีดิจิทัล เปิด IPO วันที่ 23-29 กันยายนนี้

23.09.2022
  • LOADING...
SCBAM

บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM เปิด กองทุน RMF กองใหม่ เจาะโอกาสเติบโตไปกับธุรกิจเมกะเทรนด์แห่งอนาคตที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลกับ ‘กองทุน SCBRMDIGI’ เสนอขายครั้งแรก 23-29 กันยายนนี้

 

นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิดเป็นปัจจัยเร่งให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกออนไลน์และดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจยุคใหม่ที่เรียกว่า ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ส่งผลให้บริษัทที่เป็นผู้นำและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


โดยคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2565-2575 อุตสาหกรรมดิจิทัลจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 14.2% ทำให้ธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้กลายเป็นธุรกิจเมกะเทรนด์แห่งโลกอนาคตที่น่าสนใจลงทุน SCBAM จึงเปิดเสนอขาย ‘กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ’ หรือ SCBRMDIGI กองทุนรวมประเภท RMF เพื่อร่วมโอกาสเติบโตและรับผลตอบแทนไปกับธุรกิจนี้ โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565

 

กองทุน SCBRMDIGI เน้นลงทุนในธุรกิจที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางดิจิทัลและเป็นเมกะเทรนด์ของโลกไปอีกนานหลายปี รวมถึงบริษัทที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเติบโตที่ยั่งยืน (ESG Integration) กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก มีกลยุทธ์การลงทุนผสมผสานด้วยวิธีการ Top-Down/ Bottom-Up โดยจะคัดเลือกหุ้นที่เป็น Best Idea จำนวน 30-50 บริษัทเข้าสู่พอร์ตลงทุน เพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่โดดเด่นจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return) ในระยะยาวได้ดีอย่างสม่ำเสมอ

 

“กองทุนนี้ได้วางกรอบการลงทุนด้วยแนวคิดการมองไปข้างหน้า (Forward-Looking) เพื่อเสาะหาบริษัทที่เป็นผู้นำและมีความได้เปรียบทางธุรกิจ มีแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงมีมูลค่าที่เหมาะสม โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนเทคโนโลยีทางดิจิทัล เช่น Cloud Computing, AI, Automation, Internet of Things และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีทางดิจิทัล ซึ่งเรามีมุมมองว่าบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลนี้ จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว” นันท์มนัสกล่าว

 

สำหรับการจัดตั้งกองทุนนี้ SCBAM มุ่งหวังตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนที่ต้องการหาโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มจากการออมเงินในระยะยาวเพื่อไว้ใช้ช่วงวัยเกษียณอายุ และสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ด้วย

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising