×

‘มีตังค์’ บริการพิเศษของผู้ใช้ SCB Payroll ที่ช่วยให้ ‘นายจ้าง’ ลดความยุ่งยากในการขอเบิกเงินล่วงหน้าของพนักงาน แถมช่วยพนักงานมีตังค์ไม่ต้องรอสิ้นเดือน [ADVERTORIAL]

10.11.2021
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

3 mins. read
  • สำหรับนายจ้างแล้ว หนึ่งในความท้าทายในแง่ของการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลคือการที่ลูกจ้างมาขอ ‘เบิกเงินล่วงหน้า’ ซึ่งอาจเกิดจากค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ซึ่งที่มาเบิกนั้นก็เพื่อเลี่ยงการ ‘กู้นอกระบบ’ ที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง 
  • ข้อมูลที่น่าสนใจคือ การสำรวจของ SCB พบว่า มนุษย์เงินเดือนราว 80% ของกลุ่มตัวอย่างเคยกู้เงินนอกระบบ ที่น่าตกใจคือ 57% ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าปัญหาหนี้สินทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
  • แน่นอนว่า ประสิทธิภาพการทำงานย่อมส่งผลต่องานที่จะออกมาด้วย ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับนายจ้างทั้งนั้น ทว่าปัญหาเหล่านี้กำลังจะมีทางออกด้วย ‘มีตังค์’ บริการพิเศษของผู้ใช้ SCB Payroll ที่ช่วยให้ ‘นายจ้าง’ ลดความยุ่งยากในการขอเบิกเงินล่วงหน้าของพนักงาน แถมช่วยลดขั้นตอนภายในและไม่ต้องใช้เงินสำรองบริษัทด้วย

สำหรับนายจ้างแล้ว หนึ่งในความท้าทายในแง่ของการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลคือการที่ลูกจ้างมาขอ ‘เบิกเงินล่วงหน้า’

 

ในมุมของลูกจ้างการขอเบิกเงินล่วงหน้าอาจจะมาจากเหตุจำเป็นต่างๆ เช่น การที่พ่อแม่หรือลูกเจ็บป่วย จึงต้องการใช้เงินอย่างกะทันหันเพื่อนำไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ซึ่งที่มาเบิกนั้นก็เพื่อเลี่ยงการ ‘กู้นอกระบบ’ ที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง 

 

โดยจากการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ได้สำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทผู้มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท พบว่ามนุษย์เงินเดือนราว 80% ของกลุ่มตัวอย่างเคยกู้เงินนอกระบบ และ 88% มียอดเงินกู้น้อยกว่า 15,000 บาท ดังนั้นนายจ้างจึงเป็นที่พึ่งในยามที่ต้องการใช้เงินฉุกเฉิน 

 

แล้วทำไมถึงบอกว่า นี่เป็นความท้าทายในแง่ของการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล? นั่นก็เพราะนอกจากนายจ้างต้องเป็นผู้สำรองเงินล่วงหน้าแล้ว ผลสำรวจที่พบคือ 57% ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าปัญหาหนี้สินทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

 

แน่นอนว่าประสิทธิภาพการทำงานย่อมส่งผลต่องานที่จะออกมาด้วย ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับนายจ้างทั้งนั้น

 

แต่ปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไปด้วย ‘มีตังค์’ บริการพิเศษของผู้ใช้ SCB Payroll ที่ช่วยให้ ‘นายจ้าง’ ลดความยุ่งยากในการขอเบิกเงินล่วงหน้าของพนักงาน

 

ก่อนอื่นเราจะขออธิบายก่อนว่า ‘มีตังค์’ คือ บริการสิทธิพิเศษสำหรับพนักงานที่ต้องการขอรับค่าจ้างก่อนกำหนด โดยทาง SCB จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับพนักงานที่บริษัทใช้บริการ SCB Payroll ในการจ่ายค่าจ้าง พนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเพื่อขอรับสิทธิดังกล่าวได้กับบริษัทนายจ้าง หรือสมัครผ่านแอป SCB EASY ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

 

สำหรับนายจ้างสิ่งที่จะได้รับคือ สวัสดิการให้กับพนักงานโดยบริษัทไม่มีค่าใช้จ่าย ลดความยุ่งยากในการขอเบิกเงินล่วงหน้าของพนักงาน โดย SCB เป็นผู้ดำเนินการแทน

 

ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการทำงานให้กับบริษัท แถมยังช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานจากปัญหาทางด้านการเงิน

 

เรื่องนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของอเมริกาที่สำรวจจากการมอบสวัสดิการนี้ให้กับพนักงานพบว่า สวัสดิการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน สร้างความผูกพันกับองค์กร ช่วยให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลง 28% และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากร ซึ่งในต่างประเทศมีการมอบสวัสดิการเช่นนี้อย่างแพร่หลาย

 

ที่สำคัญยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรยุคใหม่ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งเรารู้กันดีว่าเงินหมุนเวียนในองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างไม่ติดขัด ซึ่งก็หมดกังวลเรื่องจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับพนักงาน เพราะมี SCB เข้ามารองรับแล้ว

 

ทางด้านพนักงานนั้น สิ่งที่ ‘มีตังค์’ จะเข้ามาช่วยคือ สามารถเข้าถึงเงินค่าจ้างตามวันที่ทำงานจริงได้ทันที เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินในกรณีฉุกเฉิน โดยขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดจากเงินเดือนหรือค่าจ้างรายวันที่ได้รับเป็นประจำ 

 

โดยระบบของมีตังค์ได้กำหนดว่า ค่าจ้างก่อนกำหนดที่ขอรับได้ต่อครั้งในแต่ละเดือน ส่วนของลูกจ้างรายเดือน คือ 50% ของยอดเงินเดือนประจำเฉลี่ยเป็นรายวัน และส่วนของลูกจ้างรายวัน คือ 50% ของยอดเงินค่าจ้างรายวันที่พนักงานได้รับเป็นประจำ ซึ่งวงเงินการขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดสูงสุดต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท (หรือตามที่นายจ้างกำหนด)

 

ซึ่งเงินดังกล่าวนั้นสำหรับพนักงานก็จะสามารถนำมาช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบ และบรรเทาปัญหาหนี้สินครัวเรือน ตลอดจนทำให้ทราบถึงรายรับต่างๆ ได้ทันที และมีการบริหารจัดการรายรับได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญคือมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นด้วย

 

แต่เหนือสิ่งอื่นใดบริการ ‘มีตังค์’ นั้นสงวนไว้สำหรับนายจ้างที่ใช้ SCB Payroll ดังนั้นหากนายจ้างใดสนใจบริการพิเศษดังกล่าวก็เพียงมาสมัครใช้ SCB Payroll เสียก่อน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ SCB Business Call Center 0 2722 2222

 

ส่วนนายจ้างท่านใดที่ใช้ SCB Payroll อยู่แล้ว แต่อยากใช้บริการดังกล่าวเพื่อทำให้หมดกังวลเรื่องการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าของพนักงานโดยไม่ต้องใช้เงินสำรองบริษัท ติดต่อได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลธุรกิจท่าน หรือติดต่อ SCB Business Call Center ก็ได้เช่นกัน

 

อยากกระซิบนิดหนึ่งว่า ลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการ ‘มีตังค์’ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ลดค่าธรรมเนียมบริการขอรับค่าจ้างก่อนกำหนด เริ่มต้นเพียง 10 บาทจากปกติ 20 บาทด้วยนะ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising