×

SC Able หลักสูตรเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
19.06.2019
  • LOADING...

สิ่งสำคัญของงานก่อสร้างคือเรื่องของความปลอดภัยรวมทั้งความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

 

SC Able จึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในกลุ่มช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้า เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพของช่างที่ทำการก่อสร้างให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories