×

วิธีบ่มเพาะผู้บริหารที่พร้อมปรับตัวทุกการเปลี่ยนแปลงแบบ ‘ศศินทร์’ ในหลักสูตร Sasin Flexible MBA [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
12.02.2024
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

6 min read
  • อะไรทำให้ ‘ศศินทร์’ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพหลักสูตรและประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างมาอย่างยาวนาน
  • วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ และวันที่ 9 มีนาคมนี้ ศศินทร์จัดงาน ‘Sasin Open House’ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและอยากไขคำตอบว่าทำไมนิสิตเก่ามากมายถึงได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างๆ อยู่ในแวดวงธุรกิจชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ และฟังประสบการณ์ตรงจากนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และคณาจารย์ ว่าการเรียนที่ศศินทร์เป็นอย่างไร

อะไรคือเช็กลิสต์ที่ต้องมีเพื่อให้คุณเลือกสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่ดีที่สุด? 

 

ถ้านำหลักสูตร MBA จากสถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศเป็นตัวตั้ง อาจต้องใช้เวลาตัดสินใจมากขึ้นไปอีก เพราะหลักสูตร MBA หลายสถาบันน่าสนใจสูสีกัน 

 

THE STANDARD อยากชวนให้คุณลองมองมุมใหม่ ตั้งแต่ความน่าเชื่อถือของสถาบัน แนวคิดการบริหารสถาบัน ที่มาของหลักสูตร ไปจนถึงเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่ากับนิสิตปัจจุบันที่ล้วนมีผลต่อชีวิตระหว่างเรียนหรือแม้แต่อนาคตการทำงาน 

 

 

หากถามว่า ในเมืองไทยสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากลจาก AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ของสหรัฐอเมริกา และ EQUIS ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดจาก EFMD (European Foundation for Management Development) ของยุโรป คือที่ไหน คำตอบก็คือ ‘สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’ หรือ ‘Sasin School of Management’  

 

‘ศศินทร์’ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติมาตั้งแต่ปี 2525 ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ The Kellogg School of Management at Northwestern University และ The Wharton School of the University of Pennsylvania 

 

หลักสูตรแรกๆ ของโลกที่ใช้อาจารย์ Visiting Faculty เกินครึ่ง

 

 

นอกจากจะเป็นสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจแห่งแรกที่ได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับโลก หลักสูตรของศศินทร์ถือว่าเป็นหลักสูตรแรกๆ ของโลกที่ใช้อาจารย์รับเชิญจากต่างประเทศ (Visiting Faculty) ในการสอนกว่าครึ่งหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้เกิดความหลากหลายขององค์ความรู้ ในขณะที่อาจารย์ประจำของศศินทร์เองก็ประกอบไปด้วยคณาจารย์นานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้ง Finance, Marketing, Sustainability Leadership, AI, Diversity and Inclusion และอื่นๆ

 

 

‘ศศินทร์’ มีเครือข่ายสถาบันและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากมายกว่า 51 สถาบัน ใน 22 ประเทศทั่วโลก ทั้งโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program) ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ และโครงการ Action Learning Labs ที่เป็นการทำ Consulting Project ร่วมกับนักศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการร่วมกับ MIT (Massachusetts Institute of Technology) ในสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัย Fudan ในประเทศจีน ในส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาเรียนหรือทำโปรเจกต์ที่ศศินทร์ จะช่วยเพิ่มความหลากหลายในคลาส ได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่าง และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนต่างประเทศ  

 

 

เรียนรู้และลงมือทำจริง 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ศศินทร์ปรับปรุงอาคารศศปาฐศาลาเพื่อให้สอดรับกับการเรียนแบบ Action Learning ที่เน้นให้นิสิตและอาจารย์สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ง่ายขึ้น มีพื้นที่ให้ทำงานกลุ่มร่วมกัน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ปรับการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาในโลกความเป็นจริงมากขึ้น สำหรับนิสิตที่สนใจด้านการสร้างธุรกิจและความยั่งยืน ศศินทร์มี Action Learning Labs เช่น New Ventures Lab และ Sustainability Lab เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีผสานกับการลงมือปฏิบัติ ผลักดันให้เกิดนวัตกรรม สามารถต่อยอดและสร้างกิจการที่มีความยั่งยืนได้จริง รวมทั้งยังมี Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center (Sasin SEC) หรือศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการแห่งศศินทร์ เน้นส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนผ่านกรอบความคิดของผู้ประกอบการ และให้การสนับสนุนนิสิตที่สนใจในเรื่องของสตาร์ทอัพและนโยบายความยั่งยืนขององค์กร  

 

ศศินทร์ได้เพิ่ม AI Strategist ที่จะแนะนำนิสิตในเรื่องของการใช้ AI Strategy ในองค์กร สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการไม่หยุดพัฒนาเพื่อตอบรับเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

 

 

รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการและองค์ความรู้ด้านธุรกิจครอบครัว (Family Business) ซึ่งถือเป็นธุรกิจสำคัญในภูมิภาคเอเชีย ปีที่ผ่านมาศศินทร์ได้จัดการแข่งขัน Family Enterprise Case Competition – Asia Pacific (FECC-AP) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการดำเนินธุรกิจครอบครัวอย่างมีศักยภาพ โดยทีมนิสิตศศินทร์ที่ชนะยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Schlesinger Global Family Enterprise Case Competition (SG-FECC) ประเภท Graduate League ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกได้สำเร็จเช่นกัน โดยเอาชนะผู้เข้าแข่งขัน 25 ทีม จาก 5 ทวีป  

 

 

เครือข่ายแข็งแกร่ง 

 

จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของศศินทร์ก็คือ Alumni Network หรือเครือข่ายนิสิตเก่าที่มีความแข็งแกร่งกว่า 5,000 คน ประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างๆ อยู่ในแวดวงธุรกิจชั้นนำมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยที่ศศินทร์จะมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การถ่ายทอดและแชร์ความรู้ระหว่างกันใน Skills and Values for Mindful Leaders Module ซึ่งเป็นวิชาแรกที่นิสิตจะได้เรียน หรือการทำโปรเจกต์ที่องค์กรของนิสิตเก่าเป็นผู้ให้โจทย์แก่นิสิตปัจจุบัน เพื่อฝึกทักษะด้านการบริหารและการทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจ โดยมีคณาจารย์ช่วยเป็นเมนเทอร์

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ 

 

ศศินทร์เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น หลักสูตร Flexible MBA (Full-Time และ Part-Time), หลักสูตร Executive MBA สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 ปี และหลักสูตร DBA (Doctor of Business Administration) 

 

 

ผู้ที่สนใจลองเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองได้ที่งาน ‘Sasin Open House’ ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ หรือวันที่ 9 มีนาคมนี้ เวลา 10.00-12.00 น. รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ พร้อมทั้งฟังประสบการณ์ตรงจากนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และคณาจารย์ ว่าการเรียนที่ศศินทร์เป็นอย่างไร

 

ลงทะเบียนได้ที่ http://tinyurl.com/SasinOpenHouse2024

FYI
  • ศศินทร์เปิดรับนิสิต Flexible MBA (Full-Time และ Part-Time) และ Executive MBA ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น สำหรับปีการศึกษา 2567 หมดเขตรับสมัครเรียนวันที่ 31 มีนาคมนี้ โดยจะเริ่มเรียนต้นเดือนมิถุนายน
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising