×

สภาผ่าน 5 ร่างกฎหมายคุมเหล้าวาระแรก ‘ไอซ์ รักชนก’ วอนเลิกมองเหล้า-เบียร์เป็นของยี้ แนะดึงสินค้าเกษตรลงขวด แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ

โดย THE STANDARD TEAM
28.03.2024
  • LOADING...
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วานนี้ (27 มีนาคม) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ พร้อมด้วยร่างที่มีเนื้อหาคล้ายกันอีก 4 ฉบับ โดยร่างของ ธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับประชาชน, ร่างของ เจริญ เจริญชัย กับประชาชน, ร่างของ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส. กทม. พรรคก้าวไกล กับคณะ ครม. รับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และส่งคืนมายังสภา ส่วนร่างของ ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กับคณะ นั้นมีเนื้อหาหลักการคล้ายกัน จึงให้พิจารณาไปในคราวเดียวกัน

 

โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลุกขึ้นชี้แจงเหตุผลร่าง พ.ร.บ. ของ ครม. ว่าหลักการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 253 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ซึ่งอยากให้สมาชิกรับหลักการทุกฉบับ เพื่อส่งต่อไปสู่วาระที่ 2 มีคณะกรรมาธิการพิจารณารายละเอียดถึงความเหมาะสม และมิติสุขภาพกับมิติเศรษฐกิจจะต้องมีความสมดุลกัน

 

“พ.ร.บ. ปี 2551 ใช้บังคับมาเป็นเวลาถึง 16 ปี ซึ่งมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้อง เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวก เข้าใจกฎหมายได้ง่าย เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และให้รัฐมนตรีผู้รักษาการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก 5 ปีที่กฎหมายใช้บังคับ” นพ.ชลน่าน กล่าว

 

แก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตร นำบรรจุลงขวด

 

ด้าน รักชนก ศรีนอก สส. กทม. พรรคก้าวไกล อภิปรายสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเท่าพิภพว่า “เราต้องมีมาตรการควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ แต่ต้องเลิกมองว่าเหล้าเบียร์เป็นสิ่งไม่ดีที่เป็นสิ่งที่ต้องต่อต้าน เลิกทำราวกับว่าสิ่งนี้เป็นตัวร้ายตัวเดียวที่สังคมต้องยี้กัน ดิฉันอยากให้มองในแง่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและขจัดทุนผูกขาด หากอยากแก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างยั่งยืน ลองเอาลำไย มะม่วง มังคุด ลิ้นจี่ ที่มีวันหมดอายุมาบรรจุใส่ขวดเป็นเหล้าหรือเบียร์ขาย สามารถยืดได้ทั้งอายุและเพิ่มมูลค่าของพืชผลการเกษตรได้ด้วย”

 

รักชนกกล่าวต่อว่า “เราสามารถช่วยกันระเบิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เอา 5 แสนล้านบาทต่อปีที่อยู่ในธุรกิจเหล้าเบียร์เหล่านี้มากระจายให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย เวลาแก้ปัญหาพืชผลการเกษตร นักการเมืองที่มีทุนทรัพย์ควักเงินไปช่วยเป็นครั้งคราว แต่สิ่งที่ยั่งยืนคือเอามาเพิ่มมูลค่า จะมานั่งพูดว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ทำเป็นอี๋ ดิฉันว่ามันย้อนแย้ง ยิ่งมาจากพรรคการเมืองที่ส่งเสริมกัญชาเสรี ดิฉันงงว่ากัญชาส่งผลร้ายแรงกว่าสุราอีก ท่านยังไม่ด่าขนาดนี้เลย”

 

บางมาตราเปิดช่องเก็บส่วยร้านเหล้า

 

รักชนกกล่าวว่า ส่วนร่างของ ครม. มีการควบคุมโฆษณาเพิ่มมากขึ้นไปอีก โดยมาตรา 32 เขียนไว้กว้างครอบจักรวาล เช่น ห้ามโฆษณา ห้ามแสดงชื่อ ห้ามแสดงเครื่องหมายโอ้อวดสรรพคุณ ห้ามจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ส่งผลกระทบทำให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ในวงการสุราเวลาจะเขียนรีวิวสนับสนุนก็ทำไม่ได้เลย นับเป็นการปิดกั้นโอกาสของผู้จะเติบโตเป็นรายใหม่ในตลาด

 

รักชนกกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ร่างของ ครม. ยังกำหนดอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หากเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หนักกว่าของเดิมที่ปรับ 5 หมื่นบาท อีกทั้งยังเพิ่มอำนาจให้เจ้าพนักงานสามารถเข้าตรวจค้นร้านเหล้าหลังเวลาทำการได้ การออกระเบียบแบบนี้เหมือนเปิดช่องให้เรียกเก็บส่วยเพิ่มขึ้นได้ ถือเป็นช่องโหว่อันใหญ่มาก

 

พรรคประชาชาติคัดค้าน พ.ร.บ. ทั้ง 5 ฉบับ

 

ขณะที่ ซูการ์โน มะทา สส. ยะลา พรรคประชาชาติ อภิปรายคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 5 ฉบับ โดยยืนหยัดในอุดมการณ์และจุดยืนของพรรคประชาชาติว่าวันนี้เป็นวันที่ 16 ของเดือนรอมฎอน ซึ่งถือเป็นเดือนของการทำคุณงามความดีของชาวมุสลิมทั่วโลก แต่ในสภากลับมีการรับร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่พรรคประชาชาติยืนหยัดว่าเราไม่เห็นด้วย และยังมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามา 5 ฉบับ เราพยายามมองในมิติรายได้ของประเทศ แต่ไม่ได้มองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ว่ามีอะไรบ้าง

 

“ผมพยายามติดตามการทำงานในฐานะ สส. การออกกฎหมายต่างๆ วันนี้เรายึดโยงอยู่กับความเสรี ทุกอย่างต้องเสรี สุราต้องเสรี กัญชาต้องเสรี การพนันต้องเสรี จนกระทั่งสภาพสังคมของประเทศกำลังสู่วิกฤตมีปัญหา” ซูการ์โนกล่าว

 

ซูการ์โนกล่าวด้วยว่า สาเหตุที่ตนไม่สามารถรับหลักการได้เนื่องจากตามหลักศรัทธาและหลักการของชาวมุสลิมแล้ว ร่างทั้ง 5 ฉบับขัดกับหลักคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นธรรมนูญชีวิตที่คนมุสลิมยึดถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด และตนได้รับหนังสือคัดค้านจากกลุ่มตัวแทนเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคใต้ตอนล่าง ที่ได้ไปเยี่ยมพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. เหล่านี้ และต่างมีข้อกังวลห่วงใยที่สภาจะรับหลักการไป

 

“เยาวชนมีอายุแค่ 8 ขวบ และส่วนใหญ่เป็นสตรีที่มีความเสี่ยงเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยิ่งเราไปทำการค้าเสรี สุราเสรีต่างๆ การป้องกันไม่ให้แอลกอฮอล์เข้าสู่ครอบครัวจะยากขึ้นและเกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น เมาแล้วขับ ทุกปีเรารณรงค์ถึงผู้เสียชีวิตเท่าไร ประเทศไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2564 ถึงแสนกว่าล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโรคของผู้ดื่มสุรา” ซูการ์โนกล่าว

 

สภารับหลักการร่างกฎหมายคุมเหล้า

 

ด้าน นพ.ชลน่าน กล่าวสรุปว่า รัฐบาลมีมติตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อศึกษาผลกระทบของมิติสุขภาพและมิติเศรษฐกิจ เพื่อเป็นคำตอบว่าอะไรเหมาะสมที่สุด ถ้า กมธ.วิสามัญฯ จะเอาความคิดเห็นหรือผลการศึกษามาประกอบการพิจารณา ก็จะเป็นประโยชน์ เพราะกรรมการชุดนี้จะเร่งรัดศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน คาดว่าหลังจากปิดสมัยสภา กมธ.วิสามัญฯ ก็ทำหน้าที่ไป ก่อนที่จะสรุปร่างอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม จึงขอขอบคุณสมาชิกที่จะรับหลักการกฎหมายฉบับนี้

 

จากนั้นที่ประชุมลงมติรับหลักการทั้ง 5 ฉบับ ด้วยคะแนน 389 ต่อ 9 เสียง งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 1 คะแนน พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 42 คน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising