×

ราชบัณฑิตฯ แจง คำว่า ‘แซ็ว’ เกิดจากการพิมพ์พจนานุกรมฯ ผิด ให้ใช้ ‘แซว’ ตามเดิม

โดย THE STANDARD TEAM
19.03.2018
  • LOADING...

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออกจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ระบุเรื่องการใช้ คะ, ค่ะ ซึ่งเป็นคำลงท้ายของผู้หญิงที่มักใช้กันอย่างสับสน จึงย้ำเตือนให้เขียนอย่างถูกต้อง โดยจำไว้ว่าที่ถูกต้องคือ คะ, ค่ะ, นะคะ (ไม่มี ค๊ะ, ไม่มี ค๋ะ, ไม่มี นะค่ะ)

 

นอกจากนี้ คำว่า ‘แซว’ ซึ่งมีผู้สงสัยว่าที่ถูกต้องควรจะเขียนว่า แซว หรือ แซ็ว เนื่องจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เก็บคำว่า ‘แซว’ ที่เป็นภาษาปาก มีความหมายว่า กระเซ้า ไว้ และพิมพ์คำผิดเป็น ‘แซ็ว’ จึงทำให้มีคำว่าแซ็วปรากฏไว้ในพจนานุกรมฯ และทำให้เกิดข้อสงสัย ทั้งนี้จากปัญหาการพิสูจน์อักษรผิดดังกล่าว สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดพิมพ์พจนานุกรมฯ ครั้งต่อไป

 

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหยอกล้อ แซวกันเล่น ก็เขียนว่า ‘แซว’ หรือจะเป็นแซววาที ก็เขียนว่า ‘แซว’ รวมทั้ง ‘แซว’ ในคำว่า แซงแซว (นกแซงแซว) ตลอดจน ‘แซว’ ในคำว่า อีแซว (เพลงอีแซว) ก็เขียนว่า ‘แซว’ ทั้งสิ้น

 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising